Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Pengar kvar till mindre barngrupper i förskolan

Kommuner och ägare till fristående förskolor får dela på 541 miljoner kronor för att minska barngruppernas storlek. Men bidragspotten var betydligt större än så.

08 okt 2015

Det fanns ytterligare 289 miljoner kronor för de förskoleansvariga att söka – pengar som nu inte kommer att användas på det sätt som var tänkt.
 

Enligt Skolverket kan kommuner och ägare till fristående förskolor ha avstått att söka därför att ansökningstiden var kort. En del förskoleansvariga har tyckt att reglerna för bidraget var svåra att uppfylla. Det krävs till exempel att huvudmännen skjuter till egna pengar.

– Det bidrag som ges ställer rätt stora krav på medfinansiering, vilket kan slå mot framför allt mindre huvudmän, säger enhetschef Anders Palm vid Skolverket.
 

Skolverket fördelar nu de 541 miljonerna till 224 kommuner och 242 ägare till fristående huvudmän, som antingen tänker minska barngruppernas storlek eller förhindra att grupperna blir större.
 

Skolverket kommer i sin delrapport till regeringen att beskriva de synpunkter huvudmännen lämnat om reglerna.
 

Ett annat statligt bidrag, i syfte att öka personaltätheten i lågstadiet, har däremot varit översökt.

– Det är för tidigt ännu att säga vad skillnaden beror på. Men bidragen är olika utformade och har olika villkor, säger Anders Palm.

Mindre barngrupper i förskolan

  • Statsbidraget för att minska barngruppernas storlek i förskolan är på 30.000 kronor för varje plats som gruppen minskas med.
  • Huvudmännen kan också få bidrag för att undvika en planerad utökning av barngruppens storlek.
  • Huvudmännen ska prioritera att minska grupper för de yngsta barnen, födda 2013 eller senare.
  • En ny ansökningsomgång kommer under våren 2016.
    Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin