Läs senare

Pengar till jämställdhet i skolan

10 feb 2003

Värdegrundcentret vid Umeå universitet har fördelat pengar till projekt i skolor som aktivt arbetar med jämställdhet. Nio skolor och kommuner har fått medel i ett första skede.

Bland annat får

°Skellefteå gymnasieskolor 225 000 kronor för att anordna tema- och upptaktsdagar med eleverna, och efterföljande bearbetning för elever och personal i tre gymnasieskolor

° Risbroskolan, Fagersta kommun 100 000 kronor för att i ett första steg genomföra temadagar på temat könsmobbning och i ett andra steg arbeta vidare för att utveckla tjejers självkänsla och för alla elever att arbeta med könsroller, attityder, värderingar och beteenden.

° Porsöskolan i Luleå 82 000 kronor för ett projekt som syftar till att rikta upp-märksamhet på fördelningen mellan traditionellt manliga och kvinnliga sysselsättningar.

En annan viktig del i Värdegrundscentrets satsning är att utbilda personer som skall fungera som kommunala resurspersoner i området jämställdhet och genusvetenskap inom skolan. Landets kommuner erbjuds platser på kursen ”Värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap”, en kurs på universitetsnivå. Målet är att det ska finnas minst en resursperson i varje kommun i slutet av år 2004.

Nationellt centrum Värdegrund-Livsvetenskap (VGC) vid Umeå universitet har till uppgift att stödja skolors värdegrundsarbete. Uppdraget är att hjälpa och stödja skolornas arbete med värdegrundsfrågor – demokrati, jämlikhet, jämställdhet, etnicitet, kränkande behandling, mobbning, mänskliga rättigheter och sex och samlevnad

ur Lärarförbundets Magasin