Läs senare

Pengar till specialpedagogiskt lyft kan frysa inne

Skolverket meddelade på torsdagen att 14 miljoner kronor betalas ut i första omgången av satsningen på att höja lärares specialpedagogiska kompetens. Det innebär att den största delen av årets medel – 80 miljoner – riskerar att förbli outnyttjade.

av Lotta Holmström
26 sep 2016
26 sep 2016

Enligt Skolverket beror de outnyttjade pengarna på tidsbrist, både att förbereda lyftet och för huvudmännen att hinna söka.

– Att det inte blev fler som ansökte till första omgången beror troligen på att huvudmännen fått för kort om tid för att planera sitt deltagande. Skolverket fick uppdraget sent från regeringen. Dessutom tog det tid för oss att rekrytera, analysera behov och utveckla ett stödmaterial, säger Helena Carlsson, chef för allmändidaktik på Skolverket.

Statsbidraget på 100 miljoner kronor ska förutom utbetalningarna till de deltagande huvudmännen också täcka bland annat handledarutbildning, löner på Skolverket för arbetet med satsningen samt att ta fram material. Sammanlagt rör det sig preliminärt om runt 6 miljoner kronor. Kvar blir alltså cirka 80 miljoner som riskerar att frysa inne om inte regeringen väljer att tillföra dem till ett senare skede i satsningen.

Trots att det är en bråkdel av medlen som går åt är Helena Carlsson nöjd med gensvaret, utifrån de givna förutsättningarna. Av 113 ansökningar var det 93 huvudmän som tilldelades bidraget. Av dem är 45 kommunala huvudmän och 48 fristående. 1 700 lärare omfattas av årets omgång av fortbildningen som pågår till och med april 2017. Avslagen gällde främst för grupper med för få legitimerade lärare eller att handledaren saknade lärarlegitimation.

– Jag tror att det finns ett stort intresse. Det här är en långsiktig satsning och jag kan tänka mig att många huvudmän väntar med sin ansökan till huvudomgången kommande läsår, säger Helena Carlsson.

Den omgången öppnar för ansökningar i slutet av hösten och gäller bidrag fram till 2018/2019.

Satsningen på att höja lärares kompetens i specialpedagogik bygger på kollegialt lärande, vilket innebär att pengar betalas ut till både lärare och handledare. Handledarna får gå en särskild utbildning hos Skolverket. Myndigheten tar även fram ett stödmaterial som också kommer att vara tillgängligt för dem som inte omfattas av satsningen.

Skolverkets förberedande analys visar på ett stort behov av kompetenshöjning inom specialpedagogik.

– Lärarna behöver öka sin kompetens att se och åtgärda hinder i undervisningen samt att främja en god lärmiljö i klassrummet. Det gäller att öka medvetenheten om hur olika undervisningsbeslut kan påverka elevernas lärande, säger Helena Carlsson.

Totalt hoppas regeringen nå ut med lyftet i specialpedagogik till mellan 30 000 och 50 000 lärare.

Det täcker bidraget

  • Kommunerna eller den enskilda huvudmannen får bidrag för handledares arbetstid, antingen 10 eller 20 procent av tiden. Bidraget ges som kompensation för att de ska kunna arbeta med kompetensutvecklingen.
  • En majoritet av huvudmännen har sökt handledarbidrag för motsvarande 10 procents tjänstebortfall.
  • Ett bidrag om 4.500 kronor ut per deltagande lärare betalas också ut.

ur Lärarförbundets Magasin