Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Pensionsavgångar leder till akut lärarbrist

Bristen på lärare är snart akut. Hälften av alla speciallärare och specialpedagoger försvinner för pension om drygt tio år. Bland gymnasielärare är siffran 33 procent.

23 jun 2014

Rapporterna om problem inom den svenska skolan har avlöst varandra. Bristen på lärare har varit ett sådant. TT kan nu visa hur stor andel av landets lärare som är 55 år eller äldre, med andra ord på väg in i pension.

På grundskolenivå handlar det om en fjärdedel av landets lärare, 24 procent, på gymnasienivå en av tre, 33 procent.

– Lärarkrisen får ett ansikte genom de här siffrorna. Det är en oerhört allvarlig situation och en jätteutmaning för de politiska blocken, för de hukar inför lärarkrisen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Allra värst är situationen när det handlar om speciallärare och specialpedagoger, de som är tänkta att hjälpa elever med behov av särskilt stöd. Där har i nuläget mer än hälften, 52 procent, passerat 55-årsstrecket.

– Det har larmats om bristen av stöd i skolan och skollagen säger att alla elever ska få hjälp men de speciallärarna finns inte i dag, säger Eva-Lis Sirén.

Situationen ser likadan ut vare sig det handlar om storstadsområden, i Göteborg gäller det 56 procent av speciallärarna, eller landsorten där platser som Kramfors sticker ut med 18 av 23 lärare, 78 procent.

I Malmö, som brukar kallas som Sveriges yngsta stad, beräknas antalet förskolebarn öka med 46 procent under en tioårsperiod.

Anders Malmquist, grundskoledirektör, kallar det i kombination med lärarbristen en ekvation som inte går ihop.

– Vi står inför ett rekryteringsberg. Det är en gigantisk utmaning och situationen blir svårare för varje år som går. För att klara elevökningen med bibehållen lärartäthet måste vi rekrytera 1.400 till 1.500 lärare, säger han.

Regeringen och utbildningsminister Jan Björklund (FP) försöker samtidigt med olika åtgärder att locka fler till läraryrket. Under våren kom två förslag, dels fler platser på lärarutbildningarna, dels en premie på 50 000 kronor till lärare som väljer att läsa vidare till speciallärare/specialpedagog.

ur Lärarförbundets Magasin