Läs senare

Pensionsavtal uppsagda på föräldradrivna förskolor

AvtalArbetsgivarna på det kooperativa området har sagt upp avtalet om pensioner. 4.500 medlemmar i Lärarförbundet är berörda.
– Det här skapar en osäkerhet om vad som kommer att gälla för våra medlemmar, säger ombudsman Britta Ljusberg på Lärarförbundet.

av Stefan Helte
15 nov 2017
15 nov 2017

 

Det här är KFO

  • KFO är en arbetsgivarorganisation för företag och organisationer inom kooperationen, idéburen välfärd och civilsamhället.
  • KFO har cirka 4.000 arbetsgivare med drygt 100.000 anställda.

Det är KFO, arbetsgivarorganisationen för kooperativ och ekonomiska föreningar, som har sagt upp avtalet om tjänstepension och om omställningsstöd (hjälp att hitta nytt jobb vid arbetslöshet).

KFO:s avtal berör cirka 100 000 anställda. 4 500 av dem är medlemmar i Lärarförbundet, främst på förskolor som drivs av föräldrakooperativ, men även på grundskolor och gymnasieskolor.

Avtalet löper ut vid årsskiftet.

Vad innebär uppsägningen för Lärarförbundets medlemmar?

– Det besked vi hittills fått av KFO är att de tänker tillämpa avtalen efter årsskiftet. Vi utreder frågan och kommer att informera medlemmarna, säger Britta Ljusberg.

KFO motiverar uppsägningen med att organisationen har olika avtal med olika fackförbundskonstellationer och att detta ökar risken för att arbetsgivarna rapporterar in felaktiga uppgifter.

– Vi förstår att arbetsgivarna har ett behov av enklare och tydligare administration. Men vi skulle kunna lösa eventuella bekymmer inom ramen för de nuvarande avtalen, säger Britta Ljusberg.

Vad händer nu?

– Förhandlingarna fortsätter. Vi är en bit ifrån varandra, men jag ser möjligheter att komma överens.

Förhandlingarna med KFO sköts av förhandlings­­- och samverkansrådet PTK, en organisation för 26 fackförbund och deras 850 000 privatanställda tjänstemän.

 

 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin