Läs senare

Persson vill prioritera skolan

Satsningarna på framtidens vuxenutbildning får inte tas från grundskola, gymnasieskola eller förskola, menade statsminister Göran Persson i sitt tal på Lärarförbundets kongress.

08 Nov 2004

Med ord hämtade från Pår Lagerkvist underströk statsminister Göran Persson fackföreningarnas roll som en omistlig del av demokratin. Offentliga sektorn betonades som en förutsättning för Sveriges och inte minst utbildningens utveckling. Efter 90-talets ekonomiska kris finns det åter utrymme för offensiva satsningar, resurserna växer igen och utbildningens andel av BNP ökar, konstaterade han.

– Framtidens utbildning tar allt större del av resurserna. Men man måste tänka på fördelningen, något mer avgörande än satsningen på förskola och grundskola finns inte.

Livslångt lärande, de yrkesarbetandes möjlighet att utbilda sig i sitt yrke eller att starta om mitt i livet, såg Göran Persson som nästa stora utmaning.

– Vi vet inte hur det ska gå till mer än att det kommer att krävas mycket resurser. Men de får inte tas från grundskolan eller gymnasieskolan. Samma sak gäller förskolan, som är bästa stället att fånga upp den som senare i livet får problem. Ofta handlar det om bristande förmåga att uttrycka sig. Åren då språkutvecklingen sker är avgörande, inte bara för resten av skolan utan också för livet.

Förutom att ge kunskap och förmedla en demokratisk värdegrund ser Göran Persson skolan som en framtidens spjutspets för ekologisk hållbarhet.

– Framtiden har inga lobbyister. Det har däremot gamla krafter med starka ekonomiska intressen. Ekologisk hållbarhet behöver lobbyister, samma sak är det med jämställdhet. Vi kommer inte att klara framtiden om orättvisorna består. Jämställdhet ska prägla undervisningen och relationen mellan eleverna.
Jämlika, jämställda, kunniga och lite grönare – det är så eleverna ska bli i den skola som tar ansvar för att vara med och påverka kommande generationer.

VIVECA BROZIN BOHMAN

ur Lärarförbundets Magasin