Läs senare

Pisa-testet växer igen – 600 000 elever i 79 länder

Pisa, världens största elevstudie, går upp i storlek igen.
De resultat som presenteras på tisdag berör hela 32 miljoner elever.
Frågan för svensk del är om det positiva trendbrottet i förra Pisa följs av ytterligare ett kliv uppåt - eller om det blir ett nytt bakslag.

02 dec 2019

Pisa genomförs på våren vart tredje år, senast 2018 och på tisdag den 3 december offentliggörs resultaten från den. Då visar det sig hur elever i 79 länder (i vissa fall provinser eller regioner) klarar läsning, matematik och naturvetenskap. Presskonferenser hålls världen över, från USA till Japan.

Räkna med att det blir uppmärksamhet – Sverige har de två föregående omgångarna haft ett riktigt Pisaras följt av en upphämtning. Utbildningsminister Anna Ekström (S) är sannolikt inte ensam om att känna viss nervositet.

– Jag ser fram emot tisdagen med en känsla av allvar, sade hon till TT härom dagen.

Det är OECD som ansvarar för Pisa och det är från dess huvudkontor I Paris som projektet styrs.
Syftet är att belysa hur väl olika skolsystem lyckats förbereda sina 15-åringar för vuxenlivet. De tre stående kunskapsområden som testas är läsförmåga, matematik och naturvetenskap. Finland, Japan och Sydkorea har varit något av Pisa-stjärnor med många topplaceringar.

Pisa är ett gigantiskt projekt. Bara i Sverige har drygt 5 500 elever deltagit, fördelade på 223 skolor. Den stora majoriteten, 96 procent, gick i årskurs 9 när de skrev proven.

Totalt har cirka 600 000 elever i 79 länder eller regioner – i och utanför OECD – svarat på frågorna. Elevgruppen representerar hela 32 miljoner elever.

Det kan jämföras med första Pisamätningen som genomfördes 2000. Då deltog en kvarts miljon elever i 32 länder. I Pisa 2015 deltog 72 länder.

PISA i korthet

Pisa (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som mäter 15-åringars förmågor i läsning, matematik och naturvetenskap. Den genomförs vart tredje år, och resultaten presenteras med ett års fördröjning.

 Pisa drivs av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Nationellt ansvarig är Skolverket. Sveriges kostnad för att delta i Pisa är ca 14,4 miljoner kronor per treårscykel.
 
I Pisa 2018 har drygt 5 500 elever deltagit, fördelade på 223 skolor. Den stora majoriteten av de svenska eleverna, 96 procent, gick i årskurs 9 när de skrev proven. Eftersom det alltid är 15-åringar som testas är det årskullen född 2002 som svarade i Pisa 2018.
 
Totalt har cirka 600 000 elever i 79 länder eller regioner svarat på frågorna i Pisa. Elevgruppen representerar hela 32 miljoner elever.

OECD har ett nytt, fjärde kunskapsområde i Pisa 2018: global kompetens. Resultaten i denna del presenteras först 2020. Sverige har inte deltagit i den.

Källor: OECD och Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin