Läs senare

Pjäs om nedärvda konflikter

06 mar 2014

Pjäsen »Third Generation« handlar om barnbarnen till både offer och förövare under andra världskriget och de nedärvda konflikter de bär med sig. Den skildrar möten mellan tyskar, israeliska judar och palestinier i dag.
Pjäsen skapades som ett samarbete mellan Schaubühne i Berlin och Habimateatern i Tel Aviv.

Hösten 2013 kom före­ställningen på besök till ­Malmö stadsteater och sågs av över 1 000 gymnasie­elever.

Nu finns en inspelning tillgänglig via webben som en del av projektet ­Malmö the true story. Projektet syftar till att samla in gym­nasieelevers berättelser om hur det är att vara ung i Malmö i dag.

Läs vidare

thetruestory.nu/3g

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin