Läs senare

Plåster, prat och preventivmedel

Elevhälsan ska bli mer förebyggande. På Västerviks gymnasium arbetar de redan så. Här jobbar två kuratorer, en man och en kvinna, och två sköterskor, en man och en kvinna, som ett team.

08 Dec 2010

En kall våt storm drar över Västervik men i väntrummet hos elevhälsans team är det varmt och inbjudande. Den röda soffan är full med mjuka kuddar och används inte bara för besökare. Den lilla trånga hallen fungerar även som ett extra uppehållsrum för eleverna under hela skoldagen.

Foto: Sara WinsnesElevhälsan på Västerviks gymnasium består av två skolsköterskor, en manlig och en kvinnlig, och två kuratorer, också det en manlig och en kvinnlig. Kombinationen kom till av en slump men det har visat sig ha många fördelar.

— Det är väldigt bra att vi kan erbjuda ungdomarna att träffa antingen en kvinna eller en man, efter deras behov. Men vårt arbete innebär även att vi är förebilder för ungdomarna och ur den aspekten är det viktigt att vi har en könsblandning, säger Katarina Larsson, en av kuratorerna.Foto: Sara WinsnesLeif Svensson, skolsköterska fyller i:

— Dessutom visar vi att både män och kvinnor kan jobba med de här frågorna.

Kuratorerna och skolsköterskorna har rummen bredvid varandra och har ett nära samarbete.

När de nya ettorna börjar på hösten besöker de alla klasser tillsammans och presenterar sig som ett team. De pratar om gruppdynamik, om kroppsspråk och andra signaler vi skickar ut och om konflikter, hur de uppstår och hur de kan lösas.

— Vi är ute mycket och pratar och det blir en helt annan dynamik i klassrummet när vi är både en man och en kvinna, säger Petter Linde Nilsson, skolans manliga kurator.

Det som hittills kallats skolhälsovård ersätts när den nya skollagen träder i kraft den 1 juli 2011 med begreppet elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta både medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska därmed bli tydligare.

Förutom förändringarna i skollagen föreslår regeringen i höstens budget att elevhälsan får 650 miljoner kronor i en riktad insats under 2011—12.

— Det känns jättebra. Både det att elevhälsan ska se till helheten kring eleven och att man understryker vikten av det förebyggande arbetet är helt i linje med hur vi jobbar, säger Leif Svensson.

— Just det arbetet hoppas jag att vi kan utveckla så att vi kan vara ute ännu mer i verksamheten.

Under förmiddagens öppna mottagning har Leif Svensson haft olika spontana besök. Mikaela Danielsson har fått ett skavsår på axeln efter sin väska och behöver plåster. Ismael, som är ensamkommande flykting, sticker in huvudet för att boka tid för ett besök, någon behöver en binda och en annan en huvudvärkstablett.

— Jag vill inte vara en förmedlare av piller, därför frågar jag alltid varför de har ont i huvudet. Ofta kommer det fram vad det handlar om och så kan vi ta ett snack utifrån det, säger Leif Svensson.

Återigen betonas helheten. Elevhälsan på Västerviks gymnasium arbetar ofta både stöttande och behandlande.

— Det psykosociala och fysiska välbefinnandet är starkt sammanflätat och det innebär att vi måste samarbeta på ett fruktbart sätt för att utveckla elevhälsoarbetet, säger Petter Linde Nilsson. 

Vad tycker du om elevhälsan?

Amanda Bäckström, 17 år, sam/ekonomi-programmet.

– Fastän jag tycker att skolan är rolig så hade jag magkatarr i högstadiet för att det var så mycket. Jag fick stöd hemifrån, men det är jättebra att det finns någon på skolan som man kan prata med. Nu försöker jag tänka bort det som är jobbigt och sänka förväntningarna på mig själv.

Omar Eljardali, 18 år, idrottsprogrammet.

– Det är skönt att det finns folk här på skolan att prata med om man har olika problem. För mig spelar det inte så stor roll om det är en man eller kvinna. Man vet ju att det man säger hålls mellan dem och mig.

Prakash Seghani, 17 år, samprogrammet.

– Vissa grejer kan vara pinsamt att prata med föräldrarna om. Då är det bra att känna att man kan gå till någon här på skolan.

ur Lärarförbundets Magasin