Läs senare

Pojke gick sju år i särskola utan grund

En skånsk pojke gick sju år i särskoleklass, men ett senare test visade att han inte hörde hemma där utan borde ha gått i vanlig skola. Trelleborg och Svalövs kommuner kritiseras av Skolinspektionen.

05 nov 2012

Skolinspektionen anser att Trelleborgs kommun inte tillräckligt säkerställt att pojken hörde hemma i särskolan, rapporterar Sydsvenskan.se.

Efter en granskning av slumpmässigt utvalda kommuner uppskattar Skolinspektionen att det finns minst 100 barn som felaktigt placerats i särskola. Och det är utredningarna som brister. Fyra typer ska göras: en psykologisk, en social, en pedagogisk och en medicinsk.

Trots att en psykolog 2005 konstaterade att den skånske pojken, som då gick i femte klass, skulle gå i vanlig skola tyckte skolans rektor, speciallärare och psykolog att han borde flyttas över till särskolan, vilket föräldrarna samtyckte till.

I åttonde klass gjordes ytterligare en psykologiutredning, som visade att han hade en lindrig utvecklingsstörning och han fortsatte i särskolan.

En nytt test efter gymnasiet, i maj 2012, visade att den numera myndige mannen hade högre intelligenskvot än vad utredningarna visat och att han aldrig borde ha placerats i särskola.

Fakta Särskolan

  • Särskolan är en skolform för elever med utvecklingsstörning.
  • Betyg från grundsärskolan ger inte behörighet till den ordinarie gymnasieskolan.
  • Grundsärskolan hade cirka 11.000 elever förra läsåret. Antalet minskade jämfört med föregående läsår, vilket förklaras med en ny bestämmelse som säger att elever med autism som inte har utvecklingsstörning ska gå i grundskolan. Dessutom har särskolans tionde år tagits bort.

   Källor: Skolinspektionen och Skolverket (TT)

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: