Läs senare

Polisen: Satsa mer på skolan i förorten

Hot och våld– Skolan måste få rätt förutsättningar att säkra en framtid för dagens 10-åringar. Annars kommer vi ha skjutningar även om 10 och 15 år, säger polisen Christoffer Bohman.

av Karin Lindgren
07 Feb 2018
07 Feb 2018
Christoffer Bohman, lokalpolisen i Rinkeby.

Man pratar om skjutningarna i förorten som en nationell kris. Christoffer Bohman, biträdande lokalpolisområdeschef i Rinkeby, skulle hellre säga att den nationella krisen är alla de barn som inte blir behöriga till gymnasiet.

– Vi vet ju att unga, framför allt pojkar, som går ut grundskolan utan godkända betyg ofta hamnar i riskmiljöer. Och numerären obehöriga här i Järvaområdet är brutal. Risken är att allt fler unga sugs upp av kriminella nätverk, säger han.

De senaste tre årens eskalerande konflikter har gjort att lokalpolisen fått prioritera den grova brottsligheten. Det mesta våldet sker i förorternas centrum av personer som inte går i skolan. Men eftersom det handlar om ganska små samhällen, där många känner många, skapar det som händer snabbt ringar på vattnet.

– Vi märker att det går väldigt mycket rykten om allting. De personer som kopplas till skjutningarna har familj- och vänskapsband till elever som för med sig oron in i skolan, där stressen minskar förutsättningarna för lärande, säger Christoffer Bohman.

Pojkar som går ut grundskolan utan godkända betyg hamnar ofta i riskmiljöer.

När det gäller säkerheten på skolorna anser han att det är en balansgång mellan åtgärder som minskar respektive ökar oron.

– Personligen är jag positivt inställd till kameraövervakning men kamerorna får aldrig överta vuxenvärldens ansvar att säga ifrån, anmäla brott och vittna. Och att ha metalldetektorer och väktare som visiterar barnen när de ska in på skolan skulle bara skapa en otrygghetskänsla.

Christoffer Bohman tycker att kontakten mellan Rinkebypolisen och skolorna är god, även om den skulle kunna vara mer frekvent. Förhoppningsvis ökar utbytet med lokalsamhället när Rinkeby får ett polishus hösten 2019, efter att ha varit utan polisstation i några år. Det nya polishuset ska ligga mitt i centrum och flera hundra personer kommer att jobba där.

– Vi får en gympasal där vi kan ha medborgarmöten och vi kommer kunna bjuda in ungdomar en gång i veckan för att spela fotboll med oss. Folk med vapen kan utnyttja vapenamnestin och lämna in dem i receptionen, säger han och tillägger:

– Det har ett signalvärde att ha samhällsservice där människor lever. Och det är viktigt för att bryta segregationen.

ur Lärarförbundets Magasin