Läs senare

Politiker ska inte bestämma över barngruppsstorlekar

DebattTa bort alla riktade statsbidrag och inför en rättvis barnpeng från staten direkt till förskolorna, utan att ta omvägen via kommunerna. Och låt oss själva bestämma hur stora barngrupperna ska vara, skriver Bosse Wahlin, förskolechef och rektor i Ängelholm.

22 aug 2018

Om debattören

Bosse Wahlin

Rektor/förskolechef

Vejbystrands skola och förskola

Ängelholm

Alla vill ha en förskola i världsklass oberoende av partifärg. Det finns många åsikter om hur vi ska nå dit och det är bra. I en demokrati ska man få ha olika åsikter. Här är mina:

Riktlinjer för antal barn i en barngrupp kan inte sättas av politiker. Barn är inte bara ett antal utan det finns många andra aspekter man måste ta hänsyn till – ålder, sammansättning, olika behov och förutsättningar, storlek på avdelningarna, antal pedagoger och utbildning på dessa med mera.

Illustration: Colourbox

De som kan och bör avgöra barngruppernas storlek är de som jobbar i verksamheten och känner barnen. Detta naturligtvis med förskolechefen i täten. Så mer mandat/förtroende till förskolecheferna/rektorerna.

Inför en barnpeng som går direkt från staten in i verksamheten utan att först passera ett filter av politiker i olika kommuner. Vi i Ängelholm ligger på 11:e plats från slutet bland landets 290 kommuner. Är det rätt att det kan skilja så oerhört mycket beroende på var barnen befinner sig i landet?

För mig är alla barn lika mycket värda.

Sluta upp med alla riktade bidrag i allehanda former. Ge en rättvis barnpeng till alla barn i hela landet i stället. På vår skola satsade vi mycket pengar och arbete på att bygga om och minska barngruppernas storlek. Vi fick också bidrag för minskade barngrupper enligt gängse regler 2016–2017 och även året därpå.

Men plötsligt fick vi avslag nu 2018–2019, trots att vi hade samma storlek på grupperna som innan. Detta meddelade Skolverket dagen innan midsommarafton. Vi hade då redan satt organisation, budget och lagt personalpussel. Vi satte ändå upp ”skylten” om att vi hade fullt. Som förskolechef ville jag låta personalen få en fin midsommar innan jag berättade att vi nu var tvungna att öka antal barn på varje avdelning för att få budgeten att gå ihop.

Som förskolechef ville jag låta personalen få en fin midsommar innan jag berättade att vi nu var tvungna att öka antal barn på varje avdelning för att få budgeten att gå ihop.

Stoppa drevet om att fristående verksamheter har horn i pannan och bara vill tjäna pengar på barnen. Vi är många som driver föräldrakooperativ med mera, med en eller två förskolor, som lägger ner vår själ i att barnen ska få den utbildning/omvårdnad de har rätt att få och förtjänar. Fokusera på kvalitet istället för ägarskap och låt oss tillsammans göra vad vi kan för våra barn/elever.

Lägg inte ner mindre enheter för att skapa stora kolosser där ingen känner samhörighet med varandra. Sluta påstå att man inte får ekonomin att gå ihop och att det inte går att få behöriga pedagoger på små enheter. Det är helt enkelt inte sant. Det finns en hel del behöriga pedagoger som verkligen vill arbeta på mindre enheter. Kanske får vi fler pedagoger att trivas och kanske får vi även tillbaka dem som har slutat på grund av dålig arbetsmiljö om vi behåller de mindre enheterna.

Verksamhetsutveckling måste ske inifrån och inte från ett kommunhus med ”professionella verksamhetsutvecklare”. Lägg pengarna på att låta alla duktiga pedagoger och förskolechefer/rektorer utveckla verksamheten tillsammans. Låt varje enskild verksamhet själva få bestämma fortbildning (och styra över medlen) utifrån behovet. Att ”bränna av” en fortbildningsdag genom att samla alla pedagoger från förskola till vuxenutbildning på ett och samma ställe ger sällan resultat ute i verksamheten.

Det är nu dags att vi alla samarbetar, oberoende av vilken huvudman och politisk färg vi har.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin