Läs senare

Politikerinitiativ ska minska lärares administration i Kalmar

Fem frågor till Jonas Hellberg (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Kalmar, som har bjudit in de lokala lärarfacken till samtal om lärarnas administrativa uppgifter.

06 feb 2012

Varför denna inbjudan?

— När jag pratar med lärare återkommer de ofta till att administrationen har ökat och att det går ut över undervisningen. En del uppgifter kan förenklas, effektiviseras eller rent av tas bort.

Finns det samband med Sveriges Kommuner och Landstings initiativ i samma fråga?

— Ja, och det är här ute i kommunerna det finns möjlighet att genomföra de direkta förändringarna.

Vad vill du förändra?

— Det är det vi ska samtala om. En sak vi redan har beslutat om är att köpa in bärbara datorer till alla lärare för att minska stressen.

Vad vinner ni som arbetsgivare på att se över arbetsuppgifterna?

— Jag vill att lärarna ska ha så mycket tid som möjligt med elever och att de ska ha tid att genomföra väl förberedda lektioner.

Varför har ni då lagt på lärarna så mycket administrativt arbete från början?

— Den här verksamheten är väldigt reglerad från statens sida. Jag försvarar mycket av det eftersom vi måste kunna följa elevernas kunskapsutveckling och utvärdera gjorda insatser. Det handlar om att göra det enklare för lärare i deras vardag.

Jonas Hellberg

Yrke Politisk sekreterare i landstinget och kommunal nämndordförande.

Lön Cirka 40 000 kronor i månaden.

Intressen Teater och auktioner.

ur Lärarförbundets Magasin