Läs senare

Politikerna måste börja ta vuxenutbildningen på allvar

DebattVuxenutbildningen är mer än ett arbetsmarknads- och integrationspolitiskt instrument. Den är skola och måste få mer resurser, skriver Lillemor Malmbo, sfi-lärare och förtoendevald i Lärarförbundet Umeå.

12 feb 2019

Om debattören

Lillemor Malmbo

Sfi-lärare och förtoendevald Lärarförbundet Umeå

 

En utdragen regeringsbildning är till sist klar. Med januariöverenskommelsen och Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Liberalernas och Centerpartiets uppgörelse ser man att skolfrågor får stort utrymme och att det finns en bred grund för minskad ryckighet och kortsiktighet i skolpolitiken.

I överenskommelsen kan man hitta flera punkter som Lärarförbundet drivit på och jobbat för som förstärkt stöd för ökad likvärdighet, införande av ett professionsprogram och ökat statligt ansvarstagande. Det är så klart glädjande och av yttersta vikt för alla oss som arbetar inom skolan.

Bild: Colourbox

Men något intressant händer när man sätter sig ner och läser igenom januariavtalet och inser att skolfrågor visserligen ges ett stort utrymme men att det inte står någonting om vuxenutbildningen under själva rubriken ”Skolan” Hur kan det vara möjligt? Vuxenutbildningen i dag är ju central i frågor som kompetensförsörjning och arbetskraft, yrkesväxling och utbildning för nyanlända vuxna

Jo, det är möjligt genom att politikerna lagt in punkter kring vuxenutbildningen under rubriken ”Integration och hedersbrott” istället för skola. Hur ska man tolka det? Som att vuxenutbildningens elever enbart skulle utgöras av nyanlända? Eller som att Komvux inte är skola?

Som sfi-lärare och förtroendevald i Lärarförbundet oroas jag över tendensen att inom politiken behandla vuxenutbildningen som enbart ett arbetsmarknadspolitiskt instrument eller enkom en arena för integration. Den är central och oerhört viktigt inom de områdena men det också är en skolform. En skolform i precis lika stort behov som övriga skolväsendet av likvärdighet, minskad arbetsbelastning och rimliga förutsättningar för arbetet.

Vuxenutbildningen i dag är inte undantagen från lärarbristen så vill man ha mer och tidigare undervisning för eleverna där behöver man satsa på lärarlöner och hållbar arbetsmiljö.

I januariavtalet ser vi dock att det politikerna lyfter fram för vuxenutbildningen handlar om:

  • Kvalitetslyft för sfi
  • Kombination av yrkesvux och sfi samt mer yrkesinriktad sfi
  • Obligatorisk samhällsorientering och undervisning från dag ett i Sverige

Det är lovvärda ansatser och högt ställda mål men dit når man inte om inte resurserna och förutsättningarna också åtgärdas. Vuxenutbildningen i dag är inte undantagen från lärarbristen så vill man ha mer och tidigare undervisning för eleverna där behöver man satsa på lärarlöner, kompetensutveckling och hållbar arbetsmiljö även inom den skolformen.

Precis som andra skolformer är vuxenutbildningen i behov av långsiktighet och stabilitet. Det är på tiden att politiker tar vuxenutbildningen på allvar.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

 

ur Lärarförbundets Magasin