Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Politisk majoritet för betygsprövning

Kristdemokraterna och Centern tänker ta strid mot utbildningsminister Jan Björklund (FP). De är fast beslutna att driva igenom förslaget om att elever ska ha rätt att få sina betyg omprövade.

25 jan 2011

— Det här är en mycket viktig rättssäkerhetsprincip för Centern. Myndighetsbeslut som betygsättning måste gå att överklaga, säger Ulrika Carlsson, skolpolitisk talesperson för C.— Jag utgår från att förslaget blir verklighet. Eleverna måste få rätt satta betyg, eftersom betygen kan avgöra hela deras framtid, säger Yvonne Andersson, skolpolitisk talesperson för KD.

Regeringens utredare Leif Davidsson presenterade den 12 januari förslaget om att elever ska ha rätt att överklaga betyg.

Enligt förslaget är det rektorn som ska fatta beslut om ett betyg ska höjas. Rektorn förutsätts ta hjälp av erfarna och väl meriterade lärare.

Utredaren föreslår också att lärare ska bli noggrannare med att dokumentera elevers kunskaper.

I riksdagen finns det en bred majoritet för förslaget. Det stöds av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna plus av C och KD. Moderaterna har inte bestämt sig.

Utbildningsminister Jan Björklund sågar förslaget, som nu går ut på remiss innan regeringen ska ta ställning till det.

Han varnar för att undervisningen kan förskjutas mot skriftliga provresultat som är lätta att mäta. Ministern ser också en fara för att läraryrket byråkratiseras.

— Ska en högstadielärare med ett par hundra elever dokumentera varje elevs kunskaper på ett sådant sätt att någon annan ska kunna tolka det ett år senare — ja då kräver det en omfattande dokumentation. Jag vill att lärarna ägnar den tiden åt undervisning i stället.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är försiktigt positiva till principen att betyg ska kunna omprövas. Men de varnar för att kravet på mer dokumentation kommer att stjäla tid från lärarens egentliga uppdrag. De menar också att det borde vara erfarna lärare och inte rektorn som avgör om ett betyg ska omprövas. 

ur Lärarförbundets Magasin