Läs senare

Politisk splittring om rustning av skollokaler

SKOLMILJÖEn ohelig allians av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill förlänga statens bidrag för att kommunerna ska rusta upp skollokalerna. Det visar en enkät från Astma- och Allergiförbundet.

av Stefan Helte
27 jun 2018
27 jun 2018

Den så kallade skolmiljarden innebar att kommunerna kunde ansöka om pengar för att rusta skollokaler och förbättra inomhusmiljön. Bidraget upphörde den första april.

Enkäten från Astma- och Allergiförbundet visar att det finns en knapp majoritet i riksdagen för att förlänga stödet, i och med att det stöds av S, SD och V, vilka tillsammans samlar 176 av riksdagens 345 ledamöter.

Moderaterna och Centern säger nej till ett nytt stöd och vill i stället öka de generella statsbidragen, så att kommunerna själva kan avgöra hur pengarna ska användas. Kristdemokraterna vill ge kommunerna i uppdrag att först inventera den fysiska skolmiljön innan det fattas beslut om vilket stöd som behövs. Liberalerna anser att bidraget har fungerat som en belöning för kommuner som har misskött skolmiljön. Miljöpartiet har inte tagit ställning i frågan.

– Det är inte acceptabelt att vissa barn tvingas gå i skolor som gör dem sjuka, säger ordföranden i Astma- och Allergiförbundet Maritha Sedvallson och kräver att partierna förlänger statens stöd för upprustning av skollokaler.

Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport från 2017 visar att många skolor hade stora brister i den fysiska arbetsmiljön, till exempel när det gäller luftkvalitet och ventilation.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin