Läs senare

Politiska partiers skolbesök dilemma för skolor

Protester på skolor mot Sverigedemokraternas besök riskerar att sätta stopp för samtliga partibesök i Skolsverige. Men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tycker att det är fel väg att gå.
– Att inte bjuda in partierna signalerar en maktlöshet, säger Per-Arne Andersson på SKL.

31 mar 2014

Upprörda elever blockerade i början av veckan ingången till Globala gymnasiet i Stockholm för att förhindra att en inbjuden representant från Sverigedemokraternas ungdomsförbund (SDU) kom in i skolan. Rektor Pernilla Ericols försökte övertala eleverna att släppa in SDU, men gick bet.

Enligt SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand har protesterna vid partiets skolbesök trappats upp. Senast i fredags möttes SDU av protester och hindrades från att komma in på en skola i Västerås.

– Ett antal skolbesök som vi gjort har bevakats av polis. Det är beklagligt att vi ska behöva göra så när andra bara kan vandra in och ta sin debatt. Vi kan inte presentera oss och vår politik på ett normalt sätt om vi står utanför och möter en blockad, säger han

Globala gymnasiets rektor Pernilla Ericols är besviken på att det inte gick att genomföra det planerade partibesöket och måste nu ta ställning till hur skolan ska göra i fortsättningen.

– Vi vill ha en öppen skola där debatt och diskussion välkomnas. Men frågan är hur mycket tid, utrymme och oro det här ska få ta och till vilket pris vi ska driva igenom de saker vi tror på. Det finns en risk att skolor tar den enkla vägen och säger nej till alla politiska partier, säger hon.

I Trelleborg ställs nästa veckas besök av partiledaren Jimmie Åkesson in på Söderslättsgymnasiet. Skolledningen ställde in besöket då det blev känt att det förbereddes en motdemonstration, skriver Trelleborgs Allehanda.

Men att helt sluta med att bjuda in partier till skolan för att slippa hantera eventuella bråk och protester vid vissa partiers besök är ingenting som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar. Där uppmanar man i stället rektorerna att ta makten och initiativet.

– Att inte bjuda in partierna signalerar en maktlöshet och ger en bild av att man inte vågar ta debatten. Vi vill att skolorna ska ta makten och initiativet eftersom det här är viktigt. Men man måste göra det här klokt och i god tid så att man äger processen själv från skolan och kan styra hur man vill ha arrangemangen, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen lärande och arbetsmarknad på SKL.

Skolverket, som tagit fram riktlinjer för hur skolan ska behandla politiska partier, får många frågor från skolor om hur man ska hantera partibesöken.

– Det är ju jättesvåra avvägningsproblem och det är inte någon lätt sak för rektorer att hantera. Men bara för att det är svårt innebär det inte att man kommer undan det, säger Jonas Nordström, chefsjurist på Skolverket.

Skolverkets riktlinjer

Skolverket har tagit fram riktlinjer för hur skolan ska hantera politiska partier i skolan.  

  • Om skolan beslutar att partier ska få tillträde till skolan för att sprida ett politiskt budskap så måste det gälla alla partier. Skolledningen måste följa den övergripande objektivitetsprincipen.
  • skolan kan begränsa inbjudan till riksdagspartier eller partier i fullmäktige om man även låter andra partier komma till skolan om de så önskar.
  • Ett avslag på en ansökan från ett politiskt parti att komma till skolan för att sprida sitt budskap får inte grundas på innehållet i budskapet eller skrifter, inte ens om dessa strider mot skolans värdegrund.
  • Ordningsskäl får inte användas som svepskäl för att utesluta ett parti på grundval av de åsikter partiet väntas föra fram.
  • Att utestänga alla partier är förenligt med grundlagen men tveksamt utifrån skolans demokratiuppdrag.

Källa: Skolverket (TT)

Läs mer:

ur Lärarförbundets Magasin