Läs senare

Porta inte de obehöriga från Lärarförbundet

DebattAlla som undervisar i skolan måste få vara fackligt representerade om vi ska kunna förbättra den dåliga arbetsmiljön. Obehöriga kommer att behövas i skolan länge än. Låt dem vara med i Lärarförbundet, skriver Karin Marcus, före detta skolledare och behörig lärare.

12 feb 2018

Om debattören

Karin Marcus

pensionär, före detta skolledare och behörig lärare i musik, svenska och matematik

Jag läser till min förskräckelse i Lärarnas tidning nr 1/2018, att förbundsstyrelsen tänker föreslå att obehöriga lärare i framtiden inte ska få bli medlemmar.

Jag tycker det är ett dåligt förslag. För framtidens tjänstgörande lärare och för framtidens elever kommer det att slå mycket hårt.

Tyvärr råder en stor begreppsförvirring angående behörighet och legitimation, man kan ju vara behörig men inte legitimerad. I artikeln står det att 15 000 av förbundets medlemmar idag inte uppfyller de framtida kraven. Den siffran kommer troligen att öka, dessutom är läget angående behörighet mycket dystert i ämnen med lågt timantal (bild, musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap kunskap med flera).

Tror Lärarförbundet verkligen att det blir bra med ett ”lyx-förbund” för behöriga och ett B-lag för obehöriga men verksamma?

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Jag tycker det är ynkligt att obehöriga lärare som tjänstgör som lärare varken får sätta betyg eller vara med i det förbund som organiserar den arbetskategori de tillhör. Man duger att hålla verksamheten flytande när inga behöriga lärare finns att tillgå, men inte att få bedöma eleverna eller tillhöra sitt fack. Dåligt!

Självklart skulle det vara bäst om alla vore behöriga, men där är vi inte idag och det blir ännu värre framöver.

Tror Lärarförbundet verkligen att det blir bra med ett ”lyx-förbund” för behöriga och ett B-lag för obehöriga men verksamma? Förbundet blir svagt i sin representation och svagt även ekonomiskt.

Det är oerhört viktigt att hela verksamheten representeras om vi ska förbättra den försämrade arbetsmiljön.

ur Lärarförbundets Magasin