Läs senare

Positiva reaktioner på förslag om karriärtjänster

Regeringens satsning på karriärtjänster möts av positiva reaktioner. Men samtidigt menar många att det inte räcker för att lösa läraryrkets problem.

24 Sep 2012

Karriärreformen är ett viktigt steg för att höja läraryrkets status, menar Lärarförbundet. Men enbart nya karriärvägar löser inte problemet med att unga människor inte vill utbilda sig till lärare och att många lärare hoppar av.

– Sverige står inför en nationell lärarkris. Allt fler väljer bort läraryrket på grund av den låga lönen. När regeringen nu bidrar med karriärvägar som kan ge bättre lönestrukturer i skolan måste Sveriges kommuner och fristående skolor ta sitt ansvar och höja lönerna, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i ett pressmeddelande.

Både Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) är positiva till regeringens förslag men de tycker inte heller att det är tillräckligt.

– Jag tror att vi behöver investera i alla lärare, inte bara i tio procent, som i det här fallet, säger Ibrahim Baylan (S), utbildningspolitisk talesperson, till TT.

Även Miljöpartiets skolpolitiska talesperson, Jabar Amin, tycker att det är för få lärare som får möjlighet att ta del av en löneökning.

– Regeringens förslag är en satsning på enbart tio procent av Sveriges lärare, medan de övriga, 90 procent, inte får några lönehöjningar. Alla lärare förtjänar högre lön och bättre villkor i arbetet, säger han.

Jabar Amin vill också att det blir tydligare vad en lektorstjänst ska innehålla.

– Det är bra att regeringen poängterar förstelärarens uppgift och roll för skolutvecklingen. Vi saknar liknande uppdragsbeskrivning för lektorerna. Skolan är inte betjänt av endast fler akademiska titlar. Det behöver finnas lektorer med tydlig koppling till undervisningen från förskola till gymnasieskola. De behövs för att främja den pedagogiska utvecklingen, säger han.

Lärarnas Riksförbund är mycket nöjda med förslaget och tror att det kommer att bidra till att göra läraryrket mer attraktivt och få fler att söka till lärarutbildningen.

–Det klart att det inte kommer att hända nästa vecka, men jag är helt övertygad om att det kommer att bli på det viset när det blir förenat med ett påslag på lönen som kan jämföras med andra motsvarande akademiska yrken, säger förbundets ordförande Metta Fjelkner till TT.

Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), välkomnar också en ny karriärreform. Samtidigt påpekar han att den inte bara handlar om högre lärarlöner utan att den också måste bidra till verksamhetsutveckling. Han är också noga med att betona kommunernas valfrihet.– Det är viktigt att våra medlemmar själva bestämmer i vilken mån man vill inrätta den här typen av tjänster och vilka som ska ha tjänsterna, säger han till TT.

ur Lärarförbundets Magasin