Läs senare

Prao åter obligatoriskt – och unga ensamkommande får stanna

NYA LAGARPrao blir obligatoriskt igen och skattereduktionen för fackföreningsavgiften återinförs. Det blir följden av några lagändringar från halvårsskiftet.

av Stefan Helte
29 jun 2018
29 jun 2018

Den första juli införs eller ändras en rad lagar och förordningar. Några har bäring på skolområdet, berättar TT.

En del av de ensamkommande unga flyktingarna som skulle få lämna landet på grund av att de fyllt 18 år får nu stanna. Lagen är mycket kontroversiell och splittrar till exempel den borgerliga oppositionen, där C är det enda parti som stöder regeringens förslag.

Lärare som vidareutbildar sig till lärare ska få ett särskilt studiestöd när de går en ämneslärarutbildning. Avsikten är att locka fler att arbeta som lärare i skolan.

Prao blir åter obligatoriskt, det införs ett studiestöd för vissa elevgrupper för att även äldre elever ska kunna fullfölja gymnasiet och statsbidrag till kommunerna öronmärks för att minska segregationen. Det sistnämnda förslaget kan exempelvis handla om att göra skolsatsningar i utsatta områden.

En lagändring som gynnar Lärarförbundets medlemmar, liksom alla medlemmar i fackliga organisationer, är att skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Den S-dominerade regeringen motiverar detta med att den vill värna den svenska modellen på arbetsmarknaden med starka fackliga organisationer. Den tidigare borgerliga regeringen avskaffade skattereduktionen.

Läs om alla nya lagar och förordningar

https://www.regeringen.se/49f283/contentassets/e457e8d3538644aeaf06a71631c71bff/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2018.pdf

 

 

 

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin