Läs senare

Prenumerationsärenden

Nya prenumerationer

Medlemmar: 0770-330303, lararforbundet.se/kontakt
Skolor: skoladresser@larartidningar.se
Övriga: 08-7996398, larartidningar@pressdata.se
Pris för icke medlemmar: 695 kr per år (14 nr)

Ändra eller avsluta prenumeration?

Prenumerations- och adressärenden kan du hantera här. Scrolla ned till ”Vill du prenumerera/avbeställa någon av våra tidningar?”

Läs gärna Lärarnas tidning digitalt. Här på webben, som pdf i appstore eller i Google play.

ur Lärarförbundets Magasin