Läs senare

Pris för grundskola: 122 miljarder kronor

kostnaderAll skola, från förskola till komvux, kostade 291 miljarder kronor förra året, en ökning med 3,4 procent sedan 2017. Grundskolan, som ju är den största skolformen, stod för den största delposten: 122 miljarder kronor, visar Skolverkets statistik.

19 sep 2019
Pris för grundskola: 122 miljarder kronor

Näst dyrast var förskolan, som kostade 79 miljarder kronor medan gymnasieskolan kostade 44 miljarder. Övriga poster är fritidshem, komvux och grund- och gymnasiesärskola.

Ett genomsnittligt förskolebarn kostade 153 200 kronor. Snittkostnaden för en grundskoleelev låg på 112 200 kronor (exklusive skolskjuts) medan den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieelev landade på 122 200 kronor (exklusive skolskjuts).

Generellt är kostnaderna högre i kommunala skolor än i fristående skolor. Skolkostnaderna varierar också geografiskt, beroende på bland annat avstånd, elevunderlag och tillgång till lärare.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin