Läs senare

Prisad lärare hittar vägar framåt i skönlitteraturen

LÄRARPRISJenny Söderhjelm Larsson tar ofta hjälp av skönlitteratur för att nå fram till sina elever. Förra veckan blev hon första läraren att ta emot utmärkelsen Pennsvärdet.

av Gustaf Rosensköld
14 maj 2018
14 maj 2018
Jenny Söderhjelm Larsson. Foto: Kate Gabor.

Det nyinstiftade priset uppmärksammar en skicklig lärare som arbetar i ett socioekonomiskt utsatt område och vars undervisning stärkt elevernas språk, kreativitet och kritiska tänkande. Utmärkelsen delas ut av stiftelsen Berättarministeriet.

– Att ha fått det här priset betyder oerhört mycket för mig. Det är ett kvitto på att mitt arbete med språkutveckling och läsgrupper är rätt väg att jobba, säger Pennsvärdet-mottagaren Jenny Söderhjelm Larsson, som undervisar i svenska och svenska som andraspråk på Östbergaskolan i Älvjö i södra Stockholm.

Ett tips vinnaren gärna skickar med till andra lärare: använd skönlitteratur.

– Använder man mycket skönlitteratur så fångar man elever, eftersom mycket handlar om sådant de kan hitta sig själva i.

Ett undervisningsinslag på Östbergaskolan är boksamtal där elever möts för att prata om det de läst.

– Eftersom vi har väldigt varierade grupper med olika språkkompetens så finns frågor på olika nivåer, både enkla och mer komplexa. Jag har en tydlig grund och utifrån sin nivå kan alla vara delaktiga, säger Jenny Söderhjelm Larsson.

Hennes arbete kommer också andra lärare till del, skriver juryn i sin motivering. På kvalitetsmöten samtalar Jenny Söderhjelm Larsson och hennes kollegor om läsinlärning, kritiskt textarbete och att skapa en god läsmiljö på skolan – också på fritidshemmet.

Att jobba i ett socioekonomiskt utsatt område skapar också möjligheter, menar Jenny Söderhjelm Larsson.

– Vi har olika historier att berätta för varandra, vilket är stimulerande för alla elever. Vi har olika språkliga nivåer och det är en jättestor vinst att låta en elev lära en annan elev. Där har vi en enorm rikedom, tycker jag.

– Utmaningen är att ge eleverna ett väl fungerande språk så att de kan lära sig uttrycka sig som de vill och behöver. Där måste vi verkligen jobba koncentrerat för att hitta nyckeln till varje elev.

Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten ser ett stort behov av att lyfta lärarna och lärarprofessionen.

– Segregationen är en utmaning som inte har skapats av lärarna eller skolan – men lärarna får ta hand om det som politiken och resten av samhället skapat. Det är inte alltid rättvist, men om lärarna ska vara en del av lösningen behöver de ha fullt mandat och förtroende från samhället.

Jenny Söderhjelm Larsson får nu 25 000 kronor för kompetensutveckling.

Vad ska du göra med pengarna?

– Jag vill hälsa på andra lärare och skolor där man jobbar språkutvecklande. Pengarna ger mig möjlighet att åka lite längre ut i landet än bara Stockholmsområdet.

Pennsvärdet delades ut av statsminister Stefan Löfven under en ceremoni på Observatoriemuseet i Stockholm den 9 maj.

Juryns motivering

”Jenny Söderhjelm Larsson imponerar med sin uppfinningsrikedom, drivkraft och förmåga att bjuda in sina elever och kollegor till ett livslångt lärande. Genom att kombinera ledarskap, frihet och kreativitet har hon skapat en språkutvecklande miljö i hela skolan som kommer alla till gagn, såväl barn som vuxna. Hon utmanar och inspirerar sina elever till att upptäcka och utveckla sitt språk och hitta glädje i dess komplexitet. Jenny är en sann förebild som värnar om varje barns individuella engagemang och på så sätt lyfter hela klassrummet.”

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin