Ingår i temat
Kongress 2010
Läs senare

Privata arbetsgivare i centrum på kongress

Budgeten, kongressperiodens längd och privata arbetsgivare blir tre tunga områden på Lärarförbundets kongress.

04 nov 2010
Privata arbetsgivare i centrum på kongress
Grafik: Mats Thorén

Louise Deurell, föreslagen kongressordförande, ombeds välja ut några frågor som hon tror kommer att uppta tid och kraft på kongressen. Hennes första val blir frågor om fackligt arbete på det privata avtalsområdet.

— Det är tungt för många lokalavdelningar, inte bara ekonomiskt. Där finns många ärenden som handlar om enskilda medlemmar som råkat i kläm.

— Hur medbestämmandet enligt mbl hanteras, varierar också kraftigt. Särskilt hos små privata arbetsgivare är kunskaperna ofta dåliga. Ibland får våra lokalavdelningar bedriva utbildning för dem. Många motioner handlar om det men förbundsstyrelsen är ganska kortfattad i sitt svar. Därför tror jag att det blir debatt.

En andra stor kongressfråga tror Louise Deurell blir behandlingen av Lärarförbundets budget.

— Medlemsavgiften höjdes inte vid förra kongressen och nu föreslår förbundsstyrelsen att den ska vara oförändrad ytterligare en period. Samtidigt motionerar många lokalavdelningar om att deras anslag måste höjas, vilket förbundsstyrelsen säger nej till.

Om perioden mellan kongresserna ska vara tre eller fyra år, tror Louise Deurell blir en tredje stor fråga. Förbundsstyrelsen vill att den förlängs till fyra år.

— Den frågan var uppe redan på förra kongressen som dock sa nej till en förlängning. Debatten kommer säkert att fortsätta den här gången.

Louise Deurell, som till vardags är ansvarig för medlemmarna på det privata området i lokalavdelningen i Göteborg, bevistar nu sin femte kongress.

— Spännande, många nya ombud. Årets upplägg är också lite annorlunda. Tiden för rådslag och debatt har kortats en dag. Vi får väl se hur det kommer att fungera. 

Kongress 2010

  • Lärarförbundets kongress hålls i Lärarnas hus i Stockholm den 9—12 november.

Alla artiklar i temat Kongress 2010 (9)

ur Lärarförbundets Magasin