Läs senare

Privata skolaktörer skyldiga kronofogden 120 miljoner

EkonomiMer än var fjärde privat skolaktör som förra året fick bidrag av Skolverket har under de senaste åren haft skulder registrerade hos Kronofogden, skriver Skolvärlden. Skulderna uppgår till drygt 120 miljoner kronor.

21 mar 2019

– Kontrollen av hur de statliga bidragen används behöver skärpas, säger Roger Haddad (L) som är vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott till tidningen.

1.156 privata skolaktörer fick 2018 bidrag av Skolverket. 325 av dem, motsvarande 28 procent, har sedan 2016 haft skulder registrerade hos kronofogden, främst rör det sig om olika typer av skatteskulder. I 57 av fallen har skulderna gått till indrivning.

Skolverket gör ingen ekonomisk kontroll av mottagarna innan bidragen betalas ut, dock kontrolleras det att mottagaren inte har gått i konkurs.

– Vi utgår från vårt register över huvudmän som i sin tur bygger på information från Skolinspektionen om vilka som har tillstånd att bedriva Skolverksamhet, säger Johanna Freed, chef för en av de två enheter på Skolverket som fördelar statsbidrag till Skolvärlden.

2018 delade Skolverket ut drygt 17,5 miljarder kronor – fördelade på mer än 60 olika typer av bidrag.

ur Lärarförbundets Magasin