Ingår i temat
Lön & karriär
Läs senare

Privatanställda kan missa pensionspengar

15 mar 2012

De flesta lärare med privat anställning jobbar i företag som tecknat kollektivavtal med Lärarförbundet.

Men cirka 10 procent av de privatanställda, 1 800 lärare, saknar kollektivavtal och har därför inte heller någon avtalad tjänstepension.

En privat arbetsgivare kan ha ett annat avtal, en så kallad arbetsgivarplan. Men enligt Fredrik Mandelin, ombudsman på Lärarförbundet, är det stora skillnader mellan sådana avtal.

Även om arbetsgivaren hävdar att det privata avtalet är likvärdigt med en kollektivavtalad tjänstepension ska man vara uppmärksam, menar han.

— Det första man ska kontrollera är hur stor premien är. Arbetsgivare med kollektivavtal avsätter 4,5 procent av lönen till tjänstepensionen. Det andra man ska fråga sig är hur stor del av premien som verkligen går till pensionen.

Fredrik Mandelin menar att i många privata avtal går en hel del till att bekosta andra saker, till exempel sjukförsäkringen. Bara det som blir över går till pensionen.

— Det tredje att ha koll på är vilka avgifter som tillkommer och hur höga de är.

— Det är också det svåraste, systemet med avgifter är en djungel och tyvärr finns det inga bra jämförelsetal mellan avtalen, säger han.

Fristående förskolan Vallmon i Vallentuna har tre delägare och två anställda. Förskolan saknar kollektivavtal men när ägarna tog över tecknade de ett privat avtal via en bank, med en avsättning till de anställdas pensioner på 4,5 procent.

— Vi pratade med banken som sa att det motsvarar tjänstepensionen i ett kollektivavtal. Det här är en viktig fråga, jag har själv varit anställd på en förskola där jag inte fick någon tjänstepension och det kändes ju inte alls bra, säger Annette Nyman som är en av förskolans delägare.

6 frågor och svar om pensionen

1. Hur mycket får jag i pension?

Det beror på flera faktorer. De viktigaste är hur hög lön du har, hur länge du jobbar och om du har kollektivavtal. Alla avbrott, till exempel tjänstledighet och deltid, påverkar pensionen.

2. Vad står i orange kuvertet?

Här finns uppgifter om hur mycket allmän pension du redan tjänat in och prognoser för hur stor din allmänna pension kommer att bli, räknat i dagens penningvärde.

3. Vad är allmän pension?

Varje år avsätts 18,5 procent av lönen till den allmänna pensionen. Av dessa går 16 procent till inkomstpensionen och 2,5 till premiepensionen.

4. Vad är tjänstepension?

Förutom den allmänna pensionen kommer de flesta att få tjänstepension. Vem som administrerar den beror på vilket avtal du omfattas av.

Det vanliga i de flesta av Lärarförbundets kollektivavtal är att arbetsgivaren sätter av 4,5 procent av din lön.

Beskedet om storlek och prognoser för din tjänstepension står inte i det orange kuvertet. Det kan du däremot få genom att logga in på www.minpension.se

5. Får alla tjänstepension?

Nej. Tjänstepension ingår i kollektivavtalen och en arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension eller några försäkringar för sina anställda.

Cirka 72 procent av alla anställda, och över 90 procent av Lärarförbundets medlemmar, omfattas av kollektivavtal.

6. Kan jag påverka storleken på min pension?

Se till att välja fonder med låga avgifter, både när det gäller din tjänstepension och din premiepension.

Enligt beräkningar från premiepensionsutredningen 2005, innebär en förvaltningsavgift på 1 procent att pensionen minskar med ungefär 25 procent jämfört med om man inte behöver betala någon avgift alls. En avgift på 2 procent innebär en minskning på nästan 50 procent under ett helt arbetsliv.

Ha också koll på din tjänstepension. Återbetalningsskydd kostar till exempel extra pengar i onödan om du inte har några efterlevande som behöver pengarna om du skulle avlida.

Du kan arbeta längre. För varje ytterligare år du arbetar beräknas den allmänna pensionen öka med 7—8 procent. Om din arbetsgivare går med på det kan du också ta ut en del av din pension och arbeta deltid en period.

Källor: Pensionsmyndigheten, Lärarförbundet

Alla artiklar i temat Lön & karriär (10)

ur Lärarförbundets Magasin