Läs senare

Problem med rösten får lärare att överväga annat jobb

DebattMånga lärare tvingas sjukskriva sig och överväger att byta jobb på grund av röstproblem. Nu krävs preventiva åtgärder som mindre buller och bättre ventilation. Och röstteknik måste in i lärarutbildningen, skriver logopederna Annika Szabo Portela och Karin Huss.

27 nov 2018

Om debattörerna

Annika Szabo Portela

leg logoped, PhD

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Karin Huss

leg logoped, MSc

Specialist, inriktning röstterapi/röstergonomi på Danderyds sjukhus

 

Läraryrket är ett typiskt ”röstyrke” då en stor del av verksamheten i skolan bygger på talad kommunikation. Lärare och förskollärare drabbas också oftare av röstproblem än andra yrkesgrupper.

I en svensk studie från 2011 rapporterade 12 procent av de 467 deltagande lärarna att de hade varit sjukskrivna på grund av problem med rösten och 18 procent att de övervägde att byta jobb på grund av röstproblem. Det är anmärkningsvärt höga siffror.

Bild: Colourbox

Rösthälsan påverkas av ett samspel av arbetsrelaterade och individuella riskfaktorer. Stora röstkrav, bakgrundsbuller, torr luft och stress kan leda till symptom som heshet, svag röst, ansträngdhet och smärta i halsen. Kvinnor har som regel ljusare och något svagare röst än män. De tvingas anstränga rösten mer vilket ökar risken för röststörningar. Kvinnor är starkt överrepresenterade bland patienter med stämbandsknottror och fonasteni, rösttrötthet.

Lärare och förskollärare vi möter i vårt arbete och vår forskning vill minska ansträngningskänslan i halsen i samband med tal/läsning och att rösten ska hålla hela dagarna. Men tyvärr finns få möjligheter att ta korta pauser för att vila rösten under arbetsdagen. Flera säger att ”lärarrummet är värst” vad gäller röstbelastning och ljudmiljö.

Tyvärr är lärare inte den lättaste patientgruppen att arbeta med då de ofta är mycket upptagna och stressade och inte alltid har tid för den behandling och röstvila som skulle behövas. Men vila och behandling är extra viktigt för just lärare som behöver sin röst som fungerande arbetsverktyg arbetslivet ut. Eleverna lär sig också bättre om läraren är röstfrisk och bullernivåerna lägre.

Se till att arbetsbelastningen är rimlig så att det är möjligt att vila rösten åtminstone några stunder under arbetsdagen.

Röstergonomi omfattar faktorer i arbetsmiljön som förbättrar möjligheterna till talförståelse och talarkomfort. Arbetsgivare och företagshälsovård måste nu utbildas i hur bedömning av röstergonomiska faktorer kan inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vilka praktiska åtgärder som kan vidtas för att förbättra rösthälsan.

Här är ett antal preventiva åtgärder som kan motverka röststörningar:

  • Sänk de höga nivåerna på bakgrunds- och aktivitetsbullret.
  • Använd effektiva hjälpmedel som röstförstärkare och ljudutjämningssystem för att minska lärares röstbelastning och förbättra taluppfattbarheten för eleverna.
  • Se över akustiken i klassrummet och förbättra ventilation och städning så att luften är ren, fräsch och inte för torr. Ha med vatten att dricka under dagen.
  • Se till att arbetsbelastningen är rimlig så att det är möjligt att vila rösten åtminstone några stunder under arbetsdagen.
  • Ge hjälp med stresshantering då stress leder till spänningar i kroppen som upprätthåller röstproblemen.

Dessutom borde förebyggande röstutbildning med fokus på röstteknik och röstergonomi vara en självklarhet för alla blivande lärare. Men det är tyvärr sällsynt på lärarutbildningarna.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin