Läs senare

Professionsförslag gick igenom – med mer arbetsmiljö

Kongress 2018Nu är Lärarförbundet ett professionsförbund – men med fler formuleringar om arbetsmiljö än i förbundsstyrelsens förslag. Vilka som får vara medlemmar i framtiden får vi veta under fredagsförmiddagen då kongressen röstar om stadgarna. Birgitta Olsson, ombud från Kristianstad, tänker rösta nej.

av Karin Lindgren
25 okt 2018
25 okt 2018

”En stolt profession, samlad i en stark facklig organisation”. Kongressen sade på torsdagseftermiddagen ja till att Lärarförbundet blir ett professionsförbund med allt vad det innebär av stark yrkesidentitet, autonomi och ansvarstagande för läraryrkets och skolans utveckling.

Det var ett något reviderat förslag som röstades igenom efter rådslagsarbetet – med fler skrivningar om villkorsfrågorna, vikten av starka kollektivavtal och att Lärarförbundet ska prioritera att jobba med arbetsmiljön.

Birgitta Olsson, ordförande Lärarförbundet Kristianstad och kongressombud. Foto: Kristina Sahlén.

Bra, tycker Birgitta Olsson, ombud från Kristianstad där hon är ordförande i lokalavdelningen.

– Det första förslaget var lite luddigt och det var bra att man stärkte upp det. Villkorsfrågor och arbetsmiljö är det jag jobbar mest med i vardagen och jag behöver fler verktyg, säger hon.

Frågan om vilka som ska anses tillhöra professionen och få vara med i det delvis omdefinierade Lärarförbundet avgörs först på fredagsförmiddagen. Minst två tredjedelar av ombuden måste rösta för förslaget att kräva lärarutbildning för medlemskap för att det ska gå igenom, eftersom det kräver en ändring av stadgarna.

Meningarna i medlemskapsfrågan har varit mycket delade, vilket framkommit både i vårens remissvar på förbundsstyrelsens första förslag, i motioner till kongressen och i inlägg på LT Debatt.

När Lärarnas tidning skickade en enkät till kongressombuden i början av oktober hade bara 46 procent bestämt sig för att säga ja till en skärpning av vilka som ska få bli medlemmar. Övriga ombud var emot eller tveksamma.

Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring:

”Du som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara medlem i förbundet.”

Den nuvarande formuleringen lyder:

”Du som är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare och du som är anställd som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare samt du som är lärarstuderande får vara medlem i förbundet.”

– Riktigt hur det förslag som går till omröstning kommer att se ut vet vi inte förrän imorgon eftersom redaktionskommittén kan fila på skrivningarna in i det sista, säger Birgitta Olsson.

Hon kommer med all sannolikhet att rösta nej eftersom hon tror att förslaget kan innebära ett stort medlemstapp som gör att Lärarförbundet försvagas.

Men det hon framför allt är emot är att fatta viktiga beslut på lösa grunder, vilket hon anser att det är frågan om här.

– Jag vill veta konsekvenserna, bland annat för avdelningens ekonomi, men vi har inte gjort någon konsekvensanalys, säger Birgitta Olsson.

Bildspel Kongress 2018

Kongressen röstade igenom att Lärarförbundet ska vara ett professionsförbund – på sikt. Foto: Kristina Sahlén.
Lärarförbundets kongress 2018.
Votering.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
25/10 2018 Kongress på Lärarnas Hus, Stora Essingen.
Lärarförbundets kongress 2018.
Tidigare förbundsordförande Eva-Lis Sirén
David Edwards, generalsekreterare för Education International.
Birgitta Olsson, ordförande Lärarförbundet Kristianstad och kongressombud.
Lärarförbundets nyvalda styrelse 2018.
Johanna Jaara Åstrand gratuleras efter att ha blivit omvald till förbundsordförande.

ur Lärarförbundets Magasin