Läs senare

Professor i didaktik leder nya Skolforskningsnämnden

Per-Olof Wickman, professor i didaktik vid Stockholms universitet, blir ordförande i Skolforskningsnämnden.
– Banden mellan skolans huvudmän och universiteten behöver stärkas, säger han.

06 okt 2015

Regeringen har utämnt personerna i den nämnd som ska knytas till den nya myndigheten Skolforskningsinstitutet. 

Bild: Eva Dalin– Jag ser att det behövs något som bildar en brygga mellan forskning och skola. Inte bara i relationen lärare-universitet utan ett mer organiserat samarbete, säger Per-Olof Wickman, som får uppdraget att leda nämnden. 
 

Varför behövs en sådan brygga?

– Samarbetet går lite hackigt i dag. Hittills har det mest handlat om att lärare gått fortbildning på universitetet och på så vis kommit i kontakt med forskningen. Men nu har landskapet ändrats på ett spännande sätt med karriärlärare och satsningar på att lärare kan ta en licentiatexamen betald av sin huvudman. 
 

Per-Olof Wickman är professor vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet. Som ordförande blir han ansvarig för nämndens beslut om vilka sammanställningar av forskningsresultat Skolforskningsinstitutet ska göra, och till vilka områden forskningspengarna ska gå.
 

– Jag vill bidra till att institutet skapar ett rum där skolans huvudmän och universitet kan mötas. Men det handlar inte bara om en anpassning från skolans sida, det här möjliggör även en anpassning från universitetens sida.
Forskningen kan ligga närmare skolutveckling och kanske vara mindre akademisk än den är i dag. 
 

Skolforskningsnämnden har sitt första möte den 24 november.

Skolforskningsinstitutet lyder under utbildningsdepartementet och inrättades den 1 januari 2015. Det ska underlätta för lärare och andra som är verksamma inom skolväsendet att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

Läs också

Skolforskningsinstitutets nytillträdda chef Lena Adamson vill ge lärarna mer inflytande över forskningen om det egna yrket.

»Vi ska inte berätta hur lärare ska arbeta«

Övriga ledamöter i Skolforskningsnämnden

  • Lena Adamson, direktör vid Skolforskningsinstitutet och docent i psykologi vid Stockholms universitet.
  • Eva Björck, professor i specialpedagogik och huvudsekreterare i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.
  • Christofer Danielson, grundskollärare
  • Gabriella Ekström Filipsson, skolledare i grundskolan.
  • Ebba Hildén, licentiat och förskollärare.
  • Therese Linné, förstelärare i årskurs 4-6.
  • Tony Mufic, utbildningsdirektör i Stockholms stad med ansvar för grund- och gymnasieskolan.
  • Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Högskolan i Halmstad
  • Ulla Runesson, professor i pedagogik vid Högskolan i Jönköping
  • Attila Szabo, doktorand vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet

ur Lärarförbundets Magasin