Läs senare

Professor: Inte trovärdigt köpa ut i bristyrken

27 okt 2015

I Uppsala kommun var ungefär hälften av lärarna som köptes ut förra året över 60 år. Att få ett avgångsvederlag kan bli ett problematiskt sätt att avsluta yrkeslivet, både känslomässigt och ekonomiskt, enligt Roland Kadefors, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Det blir många gånger ett dyrt alternativ – både för arbetsgivaren och för den enskilda.

Det är ofta frånvaron av flexibilitet som gör att äldre inte kan jobba kvar i ett yrke med tung arbetsbelastning. Om det är brist på arbetskraft borde arbetsgivare ha ett större intresse av att få erfarna lärare att jobba längre, enligt Roland Kadefors.

– Arbetsgivaren borde ha en annan attityd till arbetskraften och istället fråga: vad skulle vara en bra lösning för dig för att orka jobba kvar hos oss? Lärare skulle kunna få vara mentorer för yngre eller få någon typ av nedtrappning, kanske arbeta deltid.

Att lärare köps ut på det sätt som Lärarnas tidnings och Svenska Dagbladets granskning visar är Roland Kadefors kritisk till.

– Det är dålig hushållning med offentliga medel att göra sig av med kompetens på det här sättet. Och vad har man för trovärdighet som arbetsgivare när man gör sig av med anställda i en kategori där man samtidigt rekryterar, frågar Roland Kadefors.

ur Lärarförbundets Magasin