Läs senare

Professorer gör tummen upp för lottning

SkolvalLottning är ett enkelt, rättvist och transparent sätt att fördela platserna på populära friskolor – och bättre än kötid om man vill minska segregationen. Det skriver 20 tunga skolforskare från olika ämnesområden på DN Debatt.

av Karin Lindgren
02 Maj 2017
02 Maj 2017

Skolkommissionen förslag att lotta ut platserna till översökta friskolor (och kommunala högstadieskolor om kommunen vill) utlöste omedelbart protester från borgerliga politiker och ledarsidor, företrädare för friskolorna och andra debattörer.

Kritikerna anser att det är viktigare att föräldrar får välja skola åt sina barn – och ställa dem i kö när de är små – än att köerna ersätts med lottning för att elevsammansättningen ska bli mer blandad. De hävdar att Skolkommissionens förslag sätter det fria skolvalet sätts ur spel.

Men nu får kommissionen tungt stöd i en debattartikel i Dagens Nyheter. 20 forskare som alla har forskat om utbildning, skolval eller friskolor anser att lottning är bättre och mer rättvist än både kötid och närhet. Bland undertecknarna finns professorerna Jonas Vlachos (en av elva nationalekonomer), Christian Lundahl (pedagogik) och Eva Andersson (kulturgeografi).

Enligt debattörerna är lottning en neutral urvalsgrund eftersom alla sökande får samma chans att komma in, oavsett var de bor och vilka föräldrar de har. Om kötiden får vara kvar som sållningsmetod är det osannolikt att det obligatoriska skolval som Skolkommissionen också föreslår, kommer att minska skolsegregationen.  Lottningen kan dessutom kombineras med syskonförtur, skriver de 20 som avlutar sin artikel med orden:

”Till er som antingen gått i taket eller kanske jublat när ni hör talas om att låta lotten fälla avgörandet är vår uppmaning: om vi ska ha ett system med skolval så måste vi ta frågan om urvalsgrunder på allvar”.

ur Lärarförbundets Magasin