Läs senare

Prognos: 65.000 lärare saknas år 2025

Lärarbristen ser ut att bli ännu större än befarat, visar nya siffror som Lärarförbundet tagit fram. År 2025 är prognosen att det kommer att saknas 65.000 behöriga lärare. Men den kommunala arbetsgivarorganisationen SKL tycker att larmet är väl drastiskt.

20 feb 2015

[uppdaterad 2015-02-20, kl 14:55]

Om fem år kommer det att saknas 55.000 lärare, visar nya siffror. Det är tusentals fler lärare än i tidigare prognoser. När Lärarförbundet får fyra år sedan varnade om en kommande lärarbrist beräknades behovet vara 43.000 lärare år 2020.

Siffrorna kommer även denna gång från Lärarförbundet som på nytt har gjort en beräkning utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) statistik. I den nya prognosen framgår det att siffrorna lär fortsätta öka om det inte görs någonting åt saken. Som det ser ut i dag kommer det att saknas 65.000 lärare om tio år.

– Det är riktigt oroväckande. Vi vet ju att det har sett illa ut redan innan, men med de nya siffrorna kan ingen blunda för att det måste till kraftiga åtgärder, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tycker att larmet om lärarbrist är lite väl drastiskt. Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, håller med om att det kommer att finnas ett behov av nya lärare, men menar att det är svårt att sia om hur många som kommer att behövas redan nu. Mycket kan hända de närmaste åren.
– Men sedan får man ju inte slå sig till ro för det, utan vi måste ju samtidigt jobba med att våra arbetsgivare finns med i både karriär- och lönefrågor och attrahera ungdomar att bli lärare. Det är ett framtidsyrke, men det måste också vara ett yrke där man vill stanna och växa, säger Agneta Jöhnk.

I dag kan SKL endast se att det finns svårigheter att rekrytera lärare i vissa ämnen hos en del arbetsgivare. Med rätt insatser tror de att en kommande lärarbrist kan avvärjas.
– Vi ser till helheten och tror ändå att arbetsgivarna kommer att klara av det här, men det är ingen enkel match, säger Agneta Jöhnk.

Johanna Jaara Åstrand tycker att läget är allvarligare än så och att man redan i dag kan se en lärarbrist.  
– Det märks ju inte minst när rektorer ska anställa lärare som inte finns eller när lärare är sjuka. Det märks ju också i siffrorna som visar att vi har många obehöriga lärare i systemet, säger hon.

Nu vill Lärarförbundet att politikerna agerar. För att bromsa en kommande lärarbrist föreslår de att lärarlönerna höjs, att förutsättningarna för att vara en bra lärare blir bättre och att läraryrkets fördelar lyfts fram.
– Jag vill uppmana alla parter att både inse faktum och att ta sitt ansvar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Den nya siffrorna oroar utbildningsminister Gustav Fridolin:
– Det här understryker hur allvarlig läraryrkets situation är, efter att konsekvent ha blivit nedvärderat. För att ändra det krävs det högre löner och mer tid där man låter lärare vara just lärare, säger han till TT.

Beräknad brist 2025

  • Förskollärare: 14.500
  • Fritidspedagoger: 5.200
  • Lärare, grundskolans tidiga år: 16.700
  • Lärare, grundskolans senare år samt gymnasiet: 19.100
  • Speciallärare/specialpedagog: 5.900
  • Yrkeslärare: 4.200

ur Lärarförbundets Magasin