Läs senare

Provresultaten riskerar bli normen när betygen sätts

SlutreplikLärare som anser att betyget ska avvika från resultatet på de nationella proven kan behöva slåss för sin bedömning – mot skolledning och skolinspektion. Vi anser fortfarande att regeringens förslag går i fel riktning, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en slutreplik i debatten med gymnasieminister Anna Ekström.

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande

Lärarförbundet

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström är förvånad över det höga tonläget i debatten om att låta de nationella proven väga tyngre än tidigare för betygsättningen. Det borde hon inte vara.

I stort sett varje dag sedan det här förslaget kom på tal har jag mött upprörda lärare. Engagemanget är enormt när det gäller att värna vår yrkesstolthet och där är en viktig del rätten att få utöva läraryrket med ett betydande mått av självständighet. Vi lärare ser det som både vår rätt och vår skyldighet att bedöma och betygsätta våra elever. Vi vet att all tänkbar forskning visar att det är vägen framåt – inte mer av nationella prov och mätande som kontrollerar att vi lärare gör rätt. Vi lärare önskar oss mer tillit till vår profession – inte mindre.

Vi har svårt att se att någon annan kan bedöma våra elevers kunskaper och färdigheter bättre än vi själva. Vi anser helt enkelt att det här förslaget går i fel riktning. De nationella proven borde inte ges större betydelse för betygsättningen än alla andra bedömningsunderlag och tillfällen vi skapar för våra elever.

Vi lärare önskar oss mer tillit till vår profession – inte mindre.

Det är förvisso riktigt att regeringen har förtydligat innebörden, efter Lärarförbundets påtryckningar, så att det finns skrivningar i propositionen som kan mildra effekterna. Men även om det nu skrivs att lärarens betygssättning kan få avvika från resultatet på nationella proven, så riskerar det i praktiken att betraktas som undantagsfall. Risken är stor att regeringens förslag skickar ut signalen att betygen i normalfallet ska överensstämma med de nationella provresultaten.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Den lärare som anser något annat kommer att behöva vara beredd att slåss för sin bedömning – mot skolledning och skolinspektion. För faktum kvarstår ju att regeringens avsikt med författningsförändringen ”särskilt beaktas” är att de nationella proven ska styra mer än idag. På något annat sätt går den inte att förstå.

Det är korrekt att jag och Anna Ekström fört intensiva och konstruktiva samtal om uttolkningen och konsekvenserna av beslutet och vi landar i olika bedömningar. Men om Anna Ekström inte vill riskera att signaleffekten blir att betygsättningen huvudsakligen kommer att vila på de nationella proven, så måste beslutet åtminstone åtföljas av en noggrann uppföljning och utvärdering av effekterna. Det borde vi i varje fall kunna vara överens om.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin