Läs senare

Qigong skapar lugn

Massage och avslappning minskade inte oron i klassen. Lösningen blev en stunds qigong varje dag.

19 feb 2010

Jesper Ryttergård sluter ögonen. Han sträcker upp armarna högt över huvudet. Tummarna och pekfingrarna möter var-andra i form av en triangel. Runt omkring honom i klassrummet står kamraterna, lika koncentrerade på rörelsen.
I början av hösten 2008 introducerade Gerd Brolin den kinesiska metoden qigong i sin 1—3:a i Arentorps skola, strax utanför Vara. Hon hade redan använt massage och avslappning med sina elever, men efter att hon själv gått en kurs i qigong ville hon se om det kunde vara ytterligare ett verktyg för eleverna att hantera och minska stress.
— Det var en ganska jobbig grupp med mycket konflikter och hög ljudvolym. Det var så tydligt att barnen var oroliga, säger Gerd Brolin.
    Eftersom stress var något Gerd Brolin ville komma till rätta med beredde hon sig på att försöket skulle få ta tid, hela höstterminen. Hon bestämde sig också för att inte tillrättavisa eleverna om de tappade koncentrationen. Det var viktigt att alla fick känna att de lyckades.

Barnen var nyfikna och med på noterna. Trots det var det många som fort tappade intresset. Första dagen i början av september höll de ut i en minut. Andra dagen i två minuter.
— Jag valde att tolka högen av elever på golvet som en bekräftelse på att de verkligen behövde qigong, säger Gerd Brolin och ler.
    I slutet av oktober var klassen uppe i tio minuter qigong per dag och redan då hade det skett en förändring.
— Eleverna blev lugnare och lugnare. Sjukfrånvaron sjönk, konflikterna mellan barnen avtog och de hade mindre ont i magen och huvudet. Men barnen med koncentrationssvårigheter hade fortfarande svårt att fokusera på rörelserna.

Gerd Brolin ville gå grundligt till väga med sitt försök. Med hjälp av bland annat intervjuer med eleverna, dagboks-
anteckningar, tidsstudier, frånvaroprotokoll och enkäter har hon sammanställt processen och barnens upplevelser av koncentration och stress.
Dokumentationen har resulterat i en D-uppsats i pedagogik vid Göteborgs universitet.
— Jag ville inte att mina resultat skulle ses som allmänt tyckande, jag ville få dem vetenskapligt dokumenterade.
    Under november skedde den stora förändringen. Nu tog stunderna med qigong 20 minuter. Det var helt tyst varje gång och alla barn kunde koncentrera sig på rörelserna.
    Genom sitt material kan Gerd Brolin konstatera att eleverna fått ökat självförtroende, bättre koncentrationsförmåga och social kompetens.

Elevobservationerna visade att toalettbesöken, som i början kunde vara 15 per dag under lektionstid, var nere på noll i slutet av terminen. Hjälp för att komma i gång med skolarbetet krävdes vid 14 tillfällen per dag i september, men bara en gång per dag i december. Tillsägelser vid för högt prat eller för något annat störande visade samma positiva utveckling.
— För barn med koncentrationssvårigheter eller med en diagnos har qigong en bättre effekt än till exempel avslappning och massage. Jag tror att det hänger ihop med att det är tillåtet att röra sig i qigong, det hjälper de här barnen.
    Eleverna i klass 1—3 står med armarna utsträckta åt ­sidorna. Handflatorna är vända uppåt. Med en mjuk rörelse för de armarna i en cirkel framåt och in mot naveln.
— Blunda gärna, påminner Gerd Brolin, som själv står med ögonen slutna.
Numer är alla vana vid qigong. Gerd Brolin ser hellre att eleverna gör ett kort pass varje dag än ett längre men mer sällan. Det gör att de lättare hittar lugnet, menar hon.
— I skolan säger vi ofta till barnen "Nu får du sitta stilla" eller "Nu får du koncentrera dig". Men vi lär dem aldrig hur de ska göra för att klara av det. Det är något de bara ska kunna.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin