Läs senare

Råd som underlättar för nyanlända

10 maj 2016

Tiia Ojala har själv varit nyanländ i Sverige och vet vad hon talar om. I boken »Mötet med nyanlända« sprider hon erfarenheter från sitt arbete som lärare i svenska som andraspråk.

Hon visar vägen till en framgångsrik skolgång och fördelar sina tips på fem områden: organisation, inkludering, pedagogik, hemmet och elevhälsa. Inom varje del finns ett antal kapitel som är kopplade till läroplanen och styrdokument.

Tiia Ojala flyttade till Sverige som 20-åring. Hon är en uppskattad föreläsare och lyfter fram språket som avgörande för att nyanlända ska få en bra start.

Hon har undervisat nyanlända i alla åldrar och nu senast barn i årskurserna 5—9.

Titel: Mötet med nyanlända – vägen till en framgångsrik skolgång

Författare: Tiia Ojala

Förlag: Gothia fortbildning
 

ur Lärarförbundets Magasin