Läs senare

Rädda barnen uppmanar skolor och lärarutbildare till större öppenhet

Tala med din rektor om du misstänker en kollega för något otillbörligt. Det rådet ger Olof Risberg, Rädda Barnen.

09 Sep 2010

Foto: Mikael Andersson

Olof Risberg är psykolog på Rädda Barnen. Han anser att förhållandet lärare och elev diskuteras alldeles för lite.

— Redan på lärarutbildningen bör man ta upp ämnet pedofili och hur man som lärare ska förhålla sig till att skolan kan förvandlas till brottsplats, likväl som man talar om mobbning och våld. Han anser att lärare är dåliga på att diskutera problem inom skolan.

— Man måste öppna den egna diskussionen. Vi på Rädda Barnen blir kallade till skolorna först när något hänt. Vi blir väldigt sällan inbjudna till studiedagar och liknande i förebyggande syfte.

Gunnar, grundskolerektor, som Lärarnas tidning intervjuat i en tidigare artikel, håller med.

— Lärarfacken har tagit fram utmärkta yrkesetiska regler som är en bra startpunkt för sådana här diskussioner. Alla tycker att de etiska reglerna är bra, men hur mycket diskuterar vi dem egentligen?

Även Annette, rektor i en storstad, anser att den starka kollegialiteten kan skada en öppen diskussion om vad som är okej beteende personal och barn emellan.

I de flesta fall är rykten om lärare som antastar elever bara förtal som mest skadar läraren, menar Olof Risberg. Men ibland har läraren gått ett steg för långt och då behöver han eller hon få hjälp. Kanske har läraren ett riskbeteende.

— Det är skolledarens ansvar att konfrontera lärare som har ett »rykte om sig« att vara intresserad av yngre tjejer. Nås du av ett sådant rykte som kollega ska du vända dig till rektor, som har ansvar för att tala med läraren. Det gör man för elevens skull, men även för lärarens.

Olof Risberg menar att det kan bli en ond spiral när manliga kolleger, inte sällan efter en incident på skolan eller i ett annat sammanhang, blir osäkra på sin egen mansroll.

— Om vi inte pratar om det som händer kan det bli så. Duktiga manliga lärare kan börja tvivla på det de själva gör och var gränsen egentligen går för vad som är okej att göra. Kan jag klappa en kvinnlig elev vänskapligt eller går jag över gränsen då?

Arbeta förebyggande

  • Kontrollera referenser när du anställer skol- eller förskolepersonal. Kolla brotts-registret enligt de föreskrifter som finns.
  • Som kollega måste du vända dig till skolledare om du hör ett rykte, eller själv misstänker, att en kollega gjort något olämpligt med något barn.
  • Ta initiativ till studiedagar om förhållandet lärare och elev och diskutera var gränserna går.

Källa: Niklas Långström, Karolinska institutet, och Olof Risberg.

 

Hjälp finns

  • Vet du om att du har en sexuell dragning till barn ska du inte jobba med barn. Det finns hjälp att få.
  • Vänd dig till Sexualmedicinskt centrum på Karolinska institutet i Huddinge. De kan lotsa dig vidare till lokala experter inom området.

Boktips

"Varför berättar de inte?" av Carl-Göran Svedin och Christina Back (Rädda Barnen).

"Barnen i vuxnas rättsystem" av Christian Diesen (Rädda Barnen).

 

Hör av dig!

Hur ska skolor agera vid sexuella övergrepp? Mejla lararnas.tidning@lararforbundet.se

Skriv "lärarliv" i ärenderaden.

ur Lärarförbundets Magasin