Läs senare

Rapport: Arbetsplatsproblem löses utan Lärarförbundet

FackligtBara ett fåtal medlemmar tänker på Lärarförbundet när de ska lösa konkreta arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Detta är ”särskilt anmärkningsvärt” eftersom sådana frågor är kärnan i klassisk facklig organisering, skriver Lärarförbundet i en intern rapport.

av Stefan Helte
21 sep 2017
21 sep 2017

Förbundsstyrelsen har vid sitt senaste sammanträde tagit del av rapporten, som är en analys av Medlemsdialogen. Medlemsdialogen genomfördes i våras och innebar att 36.000 medlemmar i Lärarförbundet tyckte till om sitt yrke, yrkets förutsättningar och Lärarförbundets fackliga arbete.

Resultatet kan bli en väckarklocka för förbundet och dess arbete på arbetsplatserna.

75 procent av de som svarade säger att de vill lösa konkreta problem på arbetsplatsen – till exempel om arbetsmiljö – tillsammans med andra lärare och med sin rektor eller förskolechef. Bara ett fåtal ser Lärarförbundet som den part man vänder sig till.

Undersökningen visar också att medlemmarna inte uppfattar Lärarförbundet som en del av arbetsplatsens utvecklingsarbete.

”Detta väcker frågor om Lärarförbundets roll för medlemmar i deras vardag på arbetsplatsen”, står det i rapporten.

Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kommenterar:

– Om medlemmarna inte ser Lärarförbundet som en viktig aktör för att lösa problemen på arbetsplatsen så är det anmärkningsvärt, då har vi ett utvecklingsarbete att göra. Men står svaren för att medlemmarna i större utsträckning ser sig som Lärarförbundet och vill få möjlighet och ansvar att själva driva sina frågor på arbetsplatsen, då visar det på en enorm kraft.

Oroar svaren dig?

– Det oroar mig om vi har ett glapp i organisationen och om man som medlem inte vet vart man ska vända sig när man har problem med arbetsmiljön. För då utnyttjar vi inte den kollektiva styrka som finns i grundidén att vi ska organisera oss tillsammans.

Finns det ett sådant glapp?

– Vi vet att vi inte har ombud på alla arbetsplatser och att vi måste förbättra förbundets arbetsplatsnära arbete. Det är något vi jobbar jättemycket med. Vi satsar på att stärka ombuden, genom nya utbildningar, digitala lösningar och annat stöd.

Vad mer kan ni göra?

– Vi har en förnyelseprocess inom förbundet som handlar om att man ska kunna engagera sig fackligt utan att bli arbetsplatsombud. Ska vi bli en stark och framgångsrik lärarorganisation kan vi inte nöja oss med bara vissa utvalda förtroendevalda utan då måste vi använda det engagemang hos många som Medlemsdialogen tydligt visar finns.

Undersökningen visar samtidigt att 60 procent av de svarande anser att Lärarförbundet är den naturliga parten att vända sig till när det gäller att höja lärarnas löner.

”Kanske beror det på Lärarförbundets aktiva mobilisering i lönefrågan, eller på att lönefrågan i vissa avseenden är mindre komplex än arbetsmiljöfrågor och att den uppfattas som en traditionell facklig fråga, lämplig att adressera inom Lärarförbundets ram”, står det i rapporten.

På frågan om vad Lärarförbundet bör jobba med framöver svarar medlemmarna ”Bättre arbetssituation” och ”Högre lön och bättre villkor”. På tredje plats kommer ”Lägre arbetsbelastning”.

Digital dialog och fysiska möten

  • Medlemsdialogen inleddes i februari och avslutades i maj.
  • Dialogen genomfördes både i kortare digital form och i längre fysiska möten.
  • 36.000 medlemmar deltog.

Resultaten i den nationella undersökningen har brutits ned på avdelningsnivå. Avsikten är att avdelningarna med hjälp av arbetsplatsombuden nu under hösten ska föra ut resultaten av Medlemsdialogen till arbetsplatserna för en fortsatt diskussion om yrket, dess förutsättningar och Lärarförbundets roll.

Medlemsdialogen kommer också att användas i arbetet med att mejsla fram ett visionsdokument till Lärarförbundets kongress i oktober 2018 och i lobbyarbetet inför nästa års val.

ur Lärarförbundets Magasin