Läs senare

Rapport: Avveckling hotar Academedia

Friskoleaktiebolagens avkastning ska ligga under 10 procent, enligt regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu.
– Blir det så är det risk att Academedia avvecklas, säger företagsekonomen Joachim Landström som har tagit fram underlag till utredningen.

07 sep 2016

Joachim Landström är lektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och har skrivit två rapporter på uppdrag av Välfärdsutredningen som leds av Ilmar Reepalu.

I den ena analyserar han hur en vinstbegränsning kan se ut och var gränsen för vinsttutag bör ligga för att investerare inte ska tappa intresset för välfärdsföretagen. Han föreslår att rörelsevinsten, det vill säga överskottet på själva verksamheten, ska få vara högst tio procent av det investerade kapitalet (de pengarna ägarna själva har lagt in plus nettoskulden och inflation). Han har då utgått från lönsamhetsnivån för tjänsteföretag i allmänhet där avkastningen ligger på just tio procent.

Välfärdsaktiebolagen har tjänat mycket mer än så. 

– Medianavkastningen på investerat kapital ligger på 47 procent vilket innebär att de har gjort övervinster på 20,3 miljarder kronor under perioden 2005–2013, säger Joachim Landström.

Det är pengar som skulle ha kunnat komma elever, patienter och personal till del, enligt honom.

I den andra rapporten har han specialstuderat vad ett 10-procentstak skulle innebära för olika bolag, bland annat Sveriges största friskolekoncern.

– Blir det lagstiftning på den nivån blir det allvarligt för Academedia, säger han.

Det beror på att långt över hälften av koncernens kapital består av goodwill. Goodwill är en förväntan om framtida vinster som bokförs som en tillgång. Får man inte göra större överskott än tio procent måste denna tillgång skrivas ned och då hamnar balansräkningen på minus.

– För att få in kapital måste bolaget emittera nya aktier. Men med den vinstnivån finns en risk att ägarna känner att det inte är värt besväret utan väljer att avveckla Academedia, säger Joachim Landström.

Även Internationella Engelska skolan och Kunskapsskolan är med i hans genomgång. De ligger inte alls lika illa till eftersom de har vuxit mer organiskt och startat skolor av egen kraft. Academedia har framför allt vuxit genom uppköp.

– Det är när man köper bolag som goodwill inträder, säger Joachim Landström som inte vill ta ställning i själva grundfrågan om det behövs en vinstbegränsning eller inte.

– Jag är forskare och har bidragit med den kunskap jag har utifrån de frågeställningar jag har fått.

Hans rapporter har fått näringslivet och andra vinstförespråkare att tala om konfiskering och jämföra med löntagarfonderna på 1970- och 1980-talen.

Men Academedias vd Marcus Strömberg vill inte uttala sig om analysen av bolaget. Kommunikationsdirektören Paula Hammerskog säger:

– Vi kommenterar inte ofärdiga förslag. När det kommer ett skarpt förslag ska vi ge kommentarer.

Det skarpa förslaget läggs fram den 1 november av Ilmar Reepalu. I SVT:s Agenda säger han att han kommer att föreslå en tillåten avkastning på under 10 procent.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: