Läs senare

Rapport: Klyftor redan i förskolan

Fristående förskolor har kortare öppettid än kommunala. Det frigör resurser som kan användas till verksamheten eller tas ut som vinst. Men föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider riskerar att utestängas från dessa förskolor. Det framgår av en rapport från Kommunal.

18 mar 2014

Rapporten heter ”Skilda världar – en jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg” och bygger bland annat på en undersökning bland Kommunals medlemmar.

Eftersom förskolor får ersättning per barn och inte för hur länge de håller öppet skapas incitament för att öppna senare och stänga tidigare, enligt rapporten. De bolagsdrivna förskolorna har i genomsnitt tre timmar kortare öppettider i veckan än de kommunala, ideellt drivna förskolor fyra timmar kortare.

Den kortare öppettiden frigör resurser som används till annat. I de ideellt drivna förskolorna verkar dessa pengar gå in i verksamheten medan de i bolagsdrivna förskolor främst stärker företagets resultat.

Föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider riskerar att utestängas från förskolorna som håller öppet mindre. Även kösystemen ser olika ut beroende på driftsform på olika håll i landet, enligt rapporten.

Det förekommer att aktiva föräldrar tjatar sig in på fristående förskolor eller att dessa förskolor väljer mindre resurskrävande barn ur kön.

– Risken är överhängande att vi är på väg att hamna i en situation där klyftor mellan människor befästs redan i förskolan, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal, i ett pressmeddelande.

Kommunal vill att förskolor som har barn som behöver längre öppettid ska få mer resurser. Förbundet vill också avskaffa etableringsfriheten och ställa krav på att alla förskolor ska ta emot barn via en gemensam kö.

ur Lärarförbundets Magasin