Läs senare

Rätt att ställa höga krav på lärares behörighet

Malmö stad hade rätt att ställa höga krav på lärarnas behörighet vid upphandlingen av svenska för invandrare (sfi). Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom.

28 Jan 2014

Malmö begärde vid upphandlingen att minst 65 procent lärarna skulle vara legitimerade och ha minst 60 högskolepoäng i svenska som andraspråk.

Resultatet av upphandlingen blev att de tre nuvarande entreprenörerna – Jensen, Folkuniversitetet och Merit Utbildning – inte fick fortsätta. Malmö stad valde istället valde fem andra entreprenörer.

Jensen, Folkuniversitet och Merit Utbildning överklagade upphandlingen, bland annat därför att de ansåg att kraven på behörighet var orimligt höga. Det går inte att få tag på tillräckligt många utbildade lärare i svenska som andraspråk för att uppfylla Malmös krav på behöriga lärare, enligt företagen.

Till saken hör också att det räcker med 30 hp i svenska som andraspråk för att en legitimerad lärare ska vara behörig att undervisa på sfi. De tre företagen har nu överklagat till nästa instans, Kammarrätten.

ur Lärarförbundets Magasin