Läs senare

Rätt hjälp till särskilt begåvade barn

16 aug 2016

I en ny bok gör den amerikanska psykologen Linda Kreger Silverman en genomgång av vad särskild begåvning egentligen är, hur den kan upptäckas och hur både föräldrar och skolpersonal bäst möter högt begåvade barn för att deras utveckling ska bli optimal.
Om dessa elever inte möts på rätt sätt kan de bli under­stimulerade och få svårt att passa in, enligt författaren, som är forskare i pedagogisk psykologi och specialpedagogik.

Boken är skriven utifrån amerikanska elevers vardag och förutsättningar, men även i Sverige måste skolan enligt nya skollagen anpassa undervisningen till särskilt begåvade barns behov.

Titel: »Särskilt begåvade barn«

Författare: Linda Kreger Silverman

Förlag: Natur & Kultur

ur Lärarförbundets Magasin