Läs senare

Rätt till förskola på heltid upprör i Stockholm

StockholmDen politiska majoriteten i Stockholms stad vill ge föräldrar som är barnlediga rätt att ha äldre syskon på förskolan på heltid. Det kan knäcka verksamheten, anser Lärarförbundet Stockholm.

av Lotta Holmström
29 nov 2016
29 nov 2016
Rätt till förskola på heltid upprör i Stockholm
Hanna Ahnqvist, vice ordförande i Lärarförbundet Stockholm, tycker att satsningen på rätt till förskola på heltid när föräldrar är hemma med yngre syskon är fel väg att gå. Foto: Lotta Holmström

Lärarförbundet Stockholm demonstrerade på måndagseftermiddagen utanför Stockholms stadshus inför bland annat politiker från både den politiska majoriteten och oppositionen. En av orsakerna är ett förslag som skulle ge barn tillföräldralediga rätt till samma vistelsetid som barn till föräldrar som arbetar.

I dag har föräldralediga föräldrar i Stockholm rätt att ha sina barn 30 timmar i veckan på förskola, jämfört med skollagens minimikrav på 15 timmar i veckan. Förslaget skulle enligt den rödgrönrosa majoritetens beräkningar möjliggöra för ungefär 5 000 barn per årskull, eller omkring 4 barn per förskola, att kunna fortsätta vistas heltid om föräldrarna vill det.

– Det är helt fel prioritering att satsa på längre vistelsetider i ett läge där vi har en lärartäthet på 30 procent i de kommunala förskolorna, och ännu lägre i de fristående, och där sjuktalen bland förskollärare ökar och barngrupperna blir större, säger Hanna Ahnqvist, vice ordförande för Lärarförbundet Stockholm och ledamot i Lärarförbundets rådgivande organ Förskola.

Som Lärarnas tidning tidigare berättat ligger storleken på barngrupper i förskolan långt över Skolverkets riktmärken. I en stor undersökning berättade 17 000 förskollärare om barngrupperna de arbetar med. 1165 av förskollärarna arbetar i Stockholms kommun. Där har en typisk barngrupp 19 barn om barnen är mellan 4 och 5 år och 15 barn om barnen är mellan 1 och 3 år, även om det finns barngrupper som är betydligt större än så.

Lärarförbundet Stockholm demonstrerar i protest mot förslaget om rätt till heltid på förskolan till äldre syskon när en förälder är barnledig.
Lärarförbundet Stockholm demonstrerar i protest mot förslaget. Foto: Lotta Holmström

Förslaget om rätt till heltid för barn till föräldralediga oroar många förskollärare.

”Det är tufft, för såväl barn som pedagoger med stora grupper redan i dagens läge. Skulle politikerna i Stockholms stad ta beslutet om att slopa deltid för barn med syskon hemma kommer det bli katastrof. Barngrupperna kommer att vara fulla från tidig morgon till sen eftermiddag. Vi pedagoger kommer inte räcka till och barnen får sämre kvalitet på verksamheten”, skriver en förskollärare som arbetar på en kommunal förskola med 21 barn i barngruppen i ett fritextsvar till Lärarnas tidnings enkät, som genomfördes tillsammans med tidningen Förskolan.

– Att ge fler barn möjlighet att ta del av förskolans hela pedagogiska utbud, dess sociala samvaro, fria lek och framförallt de socialt utjämnande faktorerna som förskolan bidrar med tycker vi är bra. Men vi underskattar inte de problem som förskolan dras med, till exempel när det kommer till stress, brist på planeringstid och tillgången på utbildad personal, sa biträdande finansborgarråd Karin Gustafsson (S) vid demonstrationen.

Hon lyfte också fram valfrihet för föräldrar som ett viktigt argument för förslaget.

Hanna Ahnqvist på Lärarförbundet Stockholm anser att politiken som majoritetsstyret i Stockholms stad bedriver för utvecklingen bort från tanken om förskolan som en egen skolform.

– Vi går redan på knäna. Mellan halv sju på morgonen och halv sju på kvällen försöker vi se till att alla barn har det bra. Men det finns inte utrymme för att bedriva en pedagogisk verksamhet. Blir det här förslaget verklighet tror jag att många förskollärare kommer tröttna och lämna yrket, säger hon.

Hanna Ahnqvist berättar att oroliga och upprörda medlemmar hör av sig till Lärarförbundet Stockholm varje dag om förslaget. Samtidigt får hon höra om förskollärare som väljer att söka sig till grannkommuner som Nacka där förutsättningarna är bättre.

Ärendet om rätt till heltid är ute på remiss och förväntas beslutas av kommunfullmäktige den 12 december. Enligt Hanna Ahnqvist har en majoritet av remissinstanserna – bland annat 12 av 14 stadsdelar – ställt sig kritiska till förslaget. Lärarförbundet är mycket kritiskt i sitt remissvar.

– Det är tragiskt att man inte lyssnar, säger Hanna Ahnqvist.

Demonstrationen utanför stadshuset skedde i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Lärarförbundet Stockholm förde fram en uppmaning om vad de kallar en lokal samling för läraryrket. Förbundet vill se en bred lokal överenskommelse för en bättre arbetsmiljö och bättre löner för lärare.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin