Läs senare

Reaktioner på lagförslaget om vinstbegränsningar

Vinster i välfärdenSom väntat totalsågar näringslivet och arbetsgivarorganisationerna förslaget till vinstbegränsningar i skolor och omsorg. LO ropar: Äntligen!

19 jan 2018

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson är kritisk till regeringens förslag.
– Vi tycker att det är ett dåligt förslag. Det löser ju inte problemen i svensk skola med sjunkande resultat eller problemen med långa vårdköer.
Syftet sägs vara att se till att skattepengar går till det som det är avsett för. Är det fel?
– Nej, jag tycker att skattepengar ska användas effektivt och på ett bra sätt, vi ska inte slösa med skattebetalarnas pengar. Men då ska vi fokusera på hårda kvalitetskrav så att den som är äldre får en god äldreomsorg och så att barn får en bra skola. Men det här förslaget leder inte till det.
– Jag tror att det finns anledning att ställa hårdare och tuffare krav, både på kommunala och fristående aktörer. Den diskussionen vill jag ha, hur gör vi skolan och äldreomsorgen bättre.
Förslagen om tillståndsplikt och ägarprövning gillar moderaterna däremot, det är krav de själva har drivit, framhåller Elisabeth Svantesson.

Centerledaren Annie Lööf anser att lagförslaget är en attack mot människors valfrihet och i praktiken innebär ett vinstförbud.

–  Det är hundratusentals svenskar som berörs av detta. Nu riskerar skolor, förskolor och äldreboenden runtom i hela landet att tvingas stänga, säger Lööf.

Hon anser att regeringen borde diskutera hur kvaliteten ska höjas i välfärden, i stället för att sikta in sig på vinster.

Som väntat totalsågar näringslivet och arbetsgivarorganisationerna förslaget till vinstbegränsningar i skolor och omsorg.

Åtta av tio välfärdsföretag får svårt att överleva som en konsekvens av förslaget om begränsade vinster i skolor och omsorg, enligt arbetsgivarorganisationen Almega.

”Givet utbyggnadsbehoven av offentlig sektor så skulle vi få kaos i välfärden om förslaget går igenom”, skriver Andreas Åström, näringspolitisk chef för Almega och pekar på att det behövs 150000 nya skolplatser fram till 2020.

Ett dråpslag mot välfärden, enligt Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne med egen bakgrund i privat vårdföretag.

”Regeringens förslag, som är helt styrt av Vänsterpartiet, bygger på ideologi och myter. Man har varit fullständigt tondöv för den massiva kritik som riktats mot förslaget, skriver hon i en kommentar.

Stockholms Handelskammare saknar analyser av förslaget.

”Vi menar att det är förenat med ett väldigt stort risktagande från regeringens sida när man inte ens försökt ta reda på vilka konsekvenser som den egna politiken riskerar att få i hela landet, enskilda regioner eller kommuner”, skriver handelskammarens vd Maria Rankka.

Även TCO, tjänstemannafackens centralorganisation, är emot förslaget.

”Det är tråkigt att regeringen går vidare med ett förslag om vinstbegränsning för skolan och omsorgen. Vi hade hellre sett att man skärpt kraven på kvalitet och goda arbetsvillkor för personalen, samt sett över de ersättningsmodeller och etableringsregler som gjort att det i vissa fall har varit möjligt att ta ut mycket stora vinster”, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark.

LO är desto gladare.

– Äntligen. Det här är ett väl genomtänkt förslag, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin.

Och om inte förslaget går igenom riksdagen:

– Då får medborgarna säga sitt i valet. Vi räds inte det, säger hon.

LO har framför allt via fackförbundet Kommunal tiotusentals medlemmar i privatdrivna välfärdsföretag. Men Guovelin ser inga problem med det.

– Vi vet att det är lägre personaltäthet och sämre löneläge i de privata företagen. Jag tycker snarare att de ska se ljust på framtiden.

 

ur Lärarförbundets Magasin