Läs senare

Reepalu utreder vinstbegränsningarna

Det blir Malmös före detta kommunalråd Ilmar Reepalu som ska utreda hur vinsterna i skolan ska krympas. Enligt direktiven som presenteras på torsdagen omfattar utredningen nu även privat driven komvux, särvux och sfi.

05 mar 2015

I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter på torsdagen presenterar civilminister Ardalan Shekarabi (S) och vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt den länge utlovade utredningen om vinstbegränsningar i välfärden.
Den bygger på överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet efter valet i höstas och innehållet är i princip detsamma: Nya regler ska kraftigt minska möjligheterna att ta ut vinst i välfärden, även när företag/koncerner säljs. En låg ränta på privat satsat kapital ska få tas ut, det är allt.

En nyhet är att uppdraget vidgats jämfört med i överenskommelsen. Där stod det att regleringarna skulle omfatta ”skola inklusive förskola”. I direktiven har formuleringen ändrats till ”skolväsendet”. Det innebär att även kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare omfattas.
Nytt är också att utredningens slutdatum blir den 1 november 2016. En proposition kan därmed läggas fram i riksdagen tidigast våren 2017, senare än vad som sagts tidigare.

Det blir socialdemokraten Ilmar Reepalu, mångårig tidigare ordförande för kommunstyrelsen i Malmö och före detta ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, som får uppdraget.

Ardalan Shekarabi förklarar både det senarelagda slutdatumet och valet av utredare med att uppdraget är komplext och att det är viktigt att de rättsliga frågorna utreds noggrant.
– Ilmar Reepalu har stor erfarenhet och kunskap av styrning av kommunal verksamhet och god kännedom om hur verkligheten ser ut i skolan och äldreomsorgen. Vi vill inte göra om misstagen som gjordes när valfrihetersreformerna infördes. Då tänkte man inte riktigt på konsekvenserna, säger Ardalan Shekarabi till P1 Morgon.

Vinstutredningen lägger en våt filt över friskolorna, enligt Friskolornas riksförbund.
– Ingen kommer att våga göra investeringar i befintlig verksamhet eller ta steget att starta skola de kommande två åren. Bankerna har redan dragit öronen åt sig. Detta skapar stor osäkerhet som påverkar hela branschen, säger Ulla Hamilton, tillförordnad vd.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin