Läs senare

Referensgrupp vill bredda Skolinspektionens uppdrag

UtredningSkolinspektionens tillsyn och kritik måste kompletteras med mer stödjande insatser, anser politiker knutna till skolmyndighetsutredningen.
"Vi hör skolpersonalens frustration", säger Ulrika Carlsson (C).

av Torbjörn Tenfält
07 jun 2018
07 jun 2018
Ulrika Carlsson, riksdagsledamot (C).

Lärare och skolledare ska inte längre lämnas med kritiska rapporter från Skolinspektionen, utan att också få stöd och råd om hur de ska gå vidare för att rätta till bristerna. Den uppfattningen delas av flera partier i skolmyndighetsutredningens parlamentariska referensgrupp.

– Vi hör skolpersonalens frustration när det högsta betyg de kan få är ”utan anmärkning”, säger Ulrika Carlsson (C), som också sitter i riksdagens utbildningsutskott.

Utredaren Kerstin Hultgren skulle förra veckan ha lämnat sina förslag om hur statens skolmyndigheter bör organiseras i framtiden. Men överlämnandet har skjutits fram, preliminärt till veckan före midsommar.

– Vi har gjort en bred översyn av alla de statliga skolmyndigheterna för att se hur man kan göra för att få en bättre skola. Det ligger också i våra direktiv att fundera över en regional närvaro, säger Kerstin Hultgren.

Själv vill hon inte säga något om sina förslag innan de är överlämnade till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Samtal med några av parlamentarikerna ger ändå en bild av vartåt det lutar.

– Det finns ett starkt behov av att utveckla Skolinspektionens uppdrag. I dag är det ett väldigt fokus på kontroll och dokumentation, säger Erik Bengtzboe, utskottsledamot och Moderaternas skolpolitiske talesperson.

Håkan Bergman, riksdagsledamot (S).

Även socialdemokraten Håkan Bergman efterlyser mer stödjande inslag i samband med tillsynen av kommunala och fristående skolor.

– Våra diskussioner i referensgruppen har präglats av om det går att hitta en form där man upprätthåller en granskande roll, men också finna former för att knyta ihop den med skolutveckling, säger han.

Om det är Skolinspektionen eller någon annan myndighet som ska ansvara för den stödjande verksamheten hör till det utredningen tittat på. Kristdemokraten Annica Eclund tror att utredaren väljer att utvidga Skolinspektionens uppdrag, snarare än att lägga uppgiften på någon annan.

– Jag tror att det kommer gå i den här riktningen. Skolinspektionen måste bli bredare för att få ett större förtroende när man kommer ut i skolorna. Respekten för myndigheten ökar om den också är där för att förbättra, säger hon.

Elisabet Knutsson, riksdagsledamot (MP).

Elisabet Knutsson (MP) påminner om att Skolinspektionen nyligen presenterade en omfattande rapport om förskolan efter ett treårigt nationellt granskningsprojekt.

– Skolinspektionen är van vid att genomföra inspektioner och är också en fristående part i förhållande till huvudmännen. Kommunerna kan hamna i jävsituationer, säger Elisabet Knutsson.

Den parlamentariska referensgruppen har träffat den särskilda utredaren Kerstin Hultgren vid fyra tillfällen sedan utredningen tillsattes. Politikerna har en rådgivande funktion, men är inte lika involverade i utredningsarbetet som när det handlar om en parlamentarisk utredning. I en sådan kan partierna lägga egna förslag och reservationer.

I den del av uppdraget som handlar om att titta på en starkare regional förankring för skolmyndigheterna har utredaren haft draghjälp av flera andra utredningar som också tittar på hur statens myndigheter kan organiseras på ett effektivare sätt.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin