Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Regeringen: 2016 ska bli yrkesutbildningens år

Regeringen satsar nästa år, tillsammans med bland annat LO och Svenskt Näringsliv, över 30 miljoner för att stärka yrkesutbildningen och dess attraktionskraft. Syftet är att locka fler elever och höja utbildningens status.

av Lenita Jällhage
08 dec 2015
08 dec 2015
Aida Hadzialic.

– Yrkesutbildningarna har pratats ned under så många år som något som är till för elever med lägre ambitionsnivå och lägre intelligens. Det har gjort att både elever och deras föräldrar känner sig rädda för att söka till utbildningarna. Vi vill visa att det är ett huvudalternativ för alla ungdomar, säger Aida Hadzialic (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Hennes motiv till satsningen är att visa ungdomar att yrkesutbildningarna snabbt leder till arbete men hon vill även arbeta för att näringslivet, som skriker efter arbetskraft, ska kunna rekrytera ungdomar med en bra utbildning.

– Jag har olika branscher som knackar på min dörr varje vecka för att beskriva sina problem att rekrytera, säger ministern.

Skolverket kommer att få ett regeringsuppdrag att stärka yrkesutbildningarna. Bland att ska elever få prova på att gå på yrkesprogrammen redan på högstadiet som en slags prao. Studie- och yrkesvägledningen ska arbeta mer aktivt.

– Det räcker inte med att träffa eleverna ett par gånger på högstadiet, säger Aida Hadzialic.
Yrkeslärarna ska erbjudas kompetensutveckling och lönehöjningar (regeringens statliga lönesatsning nästa år).

Aida Hadzialic vill också förändra så att högskolebehörigheten ska vara en grund i alla yrkesprogrammen precis som i de teoretiska, men de elever som vill ska kunna välja bort den.
I dag har eleverna rätt att läsa till högskolebehörighet men i praktiken kan det vara svårt att få till schemamässigt för många elever, tror Aida Hadzialic.

Branschsamverkan ska öka mellan näringsliv och skola. Det ska ske bland annat genom ökade satsningar på branschskolor, collegeskolor (på flera områden än teknik och vård) och lärlingsutbildningen.

Sverige kommer också avsluta nästa år med att ordna det europeiska yrkesmästerskapet Euroskills.

ur Lärarförbundets Magasin