Läs senare

Regeringen avvisar lönesatsning på alla lärare med legg

LärarlönelyftetNej, vi kommer inte låta alla legitimerade lärare ta del av lärarlönelyftet. Det beskedet ger regeringen till Riksrevisionen.

av Stefan Helte
05 feb 2018
05 feb 2018

Som Lärarnas tidning tidigare har berättat har Riksrevisionen granskat det statliga lärarlönelyftet och karriärstegsreformen och kritiserat satsningarna. Nu svarar regeringen på kritiken i en skrivelse om rapporten. Och på punkt efter punkt klargör regeringen att den inte tänker följa Riksrevisionens rekommendationer.

En rekommendation var att reglera lärarlönelyftet så att det omfattar alla legitimerade lärare. Regeringen avvisar detta och skriver att ”en sådan förändring skulle innebära ett alltför omfattande ingrepp i lönebildningen”.

En annan rekommendation var att sammanställa ett antal kriterier för att bedöma lärares kvalifikationer, både vad gäller vilka som ska bli förstelärare och vilka som ska få lärarlönelyftet. Den rekommendationen avvisas också, med motiveringen att lärarlönelyftet fortfarande är en ny reform och att den bör få tid på sig att verka innan man kan slå fast om de önskvärda resultaten har uppnåtts.

Regeringen instämmer dock i Riksrevisionens iakttagelser om att lärarnas löner visserligen ökat, men på bekostnad av ”en viss uppdelning inom lärarkåren”.

ur Lärarförbundets Magasin