Läs senare

Regeringen behöver prioritera skolan

LedareSveriges kommande regering måste sätta skolan först och genomföra brett förankrade reformer som håller ­under lång tid.

16 jan 2019
Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande
Följ och kontakta mig på Twitter: @JohannaJAstrand

Förhoppningsvis har Sverige fått en regering när dessa rader publiceras. I skrivande stund har statsministeromröstningen inte hållits och det är osäkert hur Vänsterpartiet slutligen ska ställa sig, men mycket tycks tala för att överenskommelsen mellan Social­demokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna skapat ett fungerande regeringsunderlag.

Det är glädjande att skolan får stort utrymme i överenskommelsen. Den politiska bredden är ett värde i sig. Jag hoppas att överenskommelsen kan sätta stopp för de tvära kast och den ryckighet som länge präglat skolpolitiken.

En viktig och positiv signal från de fyra partierna är att Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram ska genomföras. Det är en fråga som Lärarförbundet drivit länge. Lärare och skolledare behöver ett nationellt system som främjar professionell utveckling, skolutveckling och stärker yrkets attraktivitet. Rätt utformat kan professionsprogrammet ge lärare och skolledare ett stort inflytande över sin egen kompetens- och yrkesutveckling.

Statens styrning ­behöver vässas och det professionella ­inflytandet öka.

Överenskommelsen innehåller fler viktiga frågor, till exempel löften om stärkt stöd för ökad likvärdighet, investeringar i mindre grupper i förskola och fritidshem samt regionaliserade skolmyndigheter. I överenskommelsen ingår också att ta fram ett beslutsunderlag om ett statligt huvudmannaskap för skolan. Det är lätt att hålla med om att ansvarsfördelningen mellan huvudmännen, staten och professionen i dag är otydlig. Det går ut över oss lärare och skolledare, så en ordent­lig utredning är på sin plats. Statens styrning behöver vässas och oavsett vem som är huvudman måste det professionella inflytandet öka. Det sistnämnda är naturligtvis inte ett statligt huvudmannaskap automatiskt någon garanti för.

Det regeringen och dess nya samarbetspartier måste lägga särskilt stor kraft på är lärarbristen. Det saknas i dag 65 000 lärare — ambitions­nivån måste höjas för Sverige som kunskapsnation. Under valrörelsen utlovade Socialdemokraterna en satsning på så kallade läraraspiranter, det vill säga en nationell satsning på en arbets­integrerad lärarutbildning som kombinerar studier med arbete som lärare och med lön under hela studietiden. Den reformen behöver levereras, liksom Liberalernas utlovade satsning på administrativa assistenter som kan avlasta oss lärare.

De allt för omfattande detaljregleringarna av läraryrket måste också upp på regeringens dagordning. Vi behöver komma bort från kraven på ständig mätbarhet och nya påbud som ökar arbetsbördan för oss lärare. Utbildningspolitiken behöver bygga på en ökad tillit till lärarprofessionens egna ansvarstagande och kompetens.

När det gäller skolan saknas följaktligen inte angelägna frågor att tag i för regeringen och dess nya samarbetspartier. Sverige måste framtidssäkras och då måste skolan sättas först och ges tillräckliga resurser. Så sätt igång. Vi lärare och skolledare förväntar oss en regering som både vill och förmår att utveckla skolan och läraryrket.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin