Läs senare

Regeringen föreslår obligatorisk förskoleklass

Förskoleklassen blir kvar antingen som en obligatorisk egen skolform eller som en del av grundskolan. Förskollärarna blir fortsatt behöriga att undervisa i förskoleklassen, enligt ett nytt direktiv till utredningen om grundskolan.

12 Jan 2015

– Det finns ingen anledning att omskola lärare som redan är specialiserade för att undervisa små barn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Grundskoleutredningen tillsattes i mars förra året av alliansregeringen. Uppdraget var att utreda en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder. Den nuvarande förskoleklassen skulle försvinna som egen skolform. Den dåvarande regeringen ville också införa en obligatorisk skräddarsydd fortbildning för att ge förskollärarna i förskoleklass behörighet att undervisa i det nya lågstadiet.

Enligt den nuvarande regeringens nya direktiv ska förskoleklassens syfte, uppdrag och innehåll inte alls ses över. Både förskollärare och grundskollärare ska även i fortsättningen vara behöriga att undervisa i förskoleklassen.

Den stora förändringen jämfört med idag är att regeringen vill göra den obligatorisk, antingen som en egen skolform eller som det första året i grundskolan.

– Det är i första hand en semantisk fråga. Om man väljer att definiera grundskola som de obligatoriska skolåren är det naturligt att förskoleklassen blir en del av grundskolan, säger Gustav Fridolin.

Huvudsaken för Gustav Fridolin är att sexåringarnas skola även i fortsättningen blir en brygga mellan förskola och grundskola.

– Förskoleklassens styrka är mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att få del av förskolans pedagogik, säger han.

Gustav Fridolin är ändå öppen för införande av kursplaner och kunskapskrav i förskoleklassen.

– Det är något som vi får titta på i sitt eget sammanhang. De frågorna ska inte blandas in i en utredning om ett obligatorium. Vi återkommer med insatser för att höja kvaliteten i förskoleklassen, säger han.

Som exempel på insatser på gång anger han den kommande utredningen om att införa en läsa-skriva-räkna-garanti. Den ska omfatta hela vägen från förskoleklass till årskurs tre.

Regeringen planerar också att införa kunskapskrav i läsförståelse från årskurs ett.

– Det kräver en strukturerad undervisning i läsning redan från förskoleklassen, och det är ju något som redan existerar på många håll, säger Gustav Fridolin.

Både dessa insatser kommer enligt Gustav Fridolin att stärka sexåringarnas rätt att få särskilt stöd.

Frågan är hur regeringen ska kunna driva igenom sina planer. Alliansen står fast vid sitt förslag om en tioårig grundskola där förskoleklassen försvinner och blir det första året i lågstadiet. En motion om detta kommer att behandlas av riksdagen under våren.

Redan i december avsattes pengar till en obligatorisk fortbildning av förskollärare i förskoleklass, i och med att Sverigedemokraterna gav stöd till Alliansens budgetmotion.

Folkpartiets skoltalesperson Christer Nylander ställer sig frågande till regeringens nya direktiv.

– Vi får se vad utredningen kommer fram till, men jag tycker att det låter som ett lapptäcke. Med vårt förslag tar vi ett samlat grepp och det blir mycket klarare. Jag ser ingen vinst med regeringens förslag, säger Christer Nylander.

Mycket tyder på att Sverigedemokraterna kommer att ge stöd åt Alliansens motion om en tioårig grundskola.

 – Vi har stött det förslaget tidigare. Det finns skillnader i nyanser men i stort liknar det vad vi själva har föreslagit. Brasklappen är att jag ännu inte satt mig in i regeringens nya direktiv, säger Stefan Jakobsson, Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson.

Gustav Fridolin tror ändå att det finns goda möjligheter att komma överens med oppositionen.

– Skillnaden mellan vad vi vill och de vill är i praktiken små. Jag har svårt att se att den här reformen skulle stupa på de skillnaderna, anser han.

Utredningen ska också lämna två andra förslag. Det ena är en förlängning av skolplikten för de elever i nian som inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program. Det andra är en obligatorisk sommarskola för de eleverna och för de elever i åttan som riskerar att inte nå den behörigheten. De två delarna fanns med i de ursprungliga direktiven och har inte ändrats av regeringen.

Utredningen ska vara klar den 30 juni 2015.

ur Lärarförbundets Magasin