Läs senare

Regeringen lovar satsningar på skolan

Statsminister Göran Persson upprepade socialdemokraternas vallöften om skolan när han på tisdagen presenterade sin regeringsförklaring i riksdagen.

30 Sep 2002

Eftersom förhandlingarna med vänsterpartiet och miljöpartiet inte var klara blev det en helt s-märkt regeringsförklaring som inte bjöd på några överraskningar.
– Alla skolor ska vara bra skolor, var Perssons budskap.

För att uppnå det planerar regeringen en satsning som ska ge 15.000 nya lärare och annan personal i skolan. Dessutom vill regeringen att 6.000 nya förskollärare och barnskötare anställs.

Persson sade också att elevernas rätt ska stärkas genom förbud mot diskriminering och sexuella trakasserier i skolan och en översyn av arbetsmiljölagstiftningen utifrån ett elevperspektiv.

Läsning, fysisk aktivitet och matematik är tre områden i skolan som ska stärkas. Läsningen ska stärkas genom ökat stöd till skolbiblioteken för bokinköp och genom fler skolbibliotekarier och läspedagoger.

Gymnasieskolan refomreras under mandatperioden.
– Fler elever ska nå kunskapsmålen och slutföra sin utbildning, sade Göran Persson.
Persson utlovade också satsningar på vuxenutbildningen och nätuniversitetet.

Läs hela regeringsförklaringen på regeringens hemsida

INGVAR LAGERLÖF

ur Lärarförbundets Magasin